อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุจริตไทย รับเกียรติบัตรฟรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 อ่าน 81]
อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุจริตไทย รับเกียรติบัตรฟรี....
อบรมออนไลน์มากกว่า157หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 อ่าน 789]
....
หลักสูตรการเรียนออนไลน์ 15หลักสูตรร่วมกับสำนักงานก.พ.และ มสธ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 765]
....
หลักสูตรออนไลน์18หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 847]
....
การอบรม Microsoft Teams หลักสูตรการสอนออนไลน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 อ่าน 605]
....
สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห้งอบรมครูออนไลน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 อ่าน 736]
....
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 499]
....
การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 498]
....
อบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 494]
....
รวมคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 594]
....
หลักสูตรอบรมกว่า128 หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 723]
....
สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์(โครงการวิทยาการคำนาณ(Coding) [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 2583]
....
45หลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 อ่าน 2884]
....
รวบรวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี มากกว่า 12 หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 อ่าน 996]
....
อบราหลักสูตรสุจริตศึกษา และแนะนำ 20 หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 อ่าน 2120]
....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2