อบรมออนไลน์มากกว่า157หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 อ่าน 404]
....
หลักสูตรการเรียนออนไลน์ 15หลักสูตรร่วมกับสำนักงานก.พ.และ มสธ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 344]
....
หลักสูตรออนไลน์18หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 404]
....
การอบรม Microsoft Teams หลักสูตรการสอนออนไลน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 อ่าน 262]
....
สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห้งอบรมครูออนไลน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 อ่าน 404]
....
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 372]
....
การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 224]
....
อบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 239]
....
รวมคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 367]
....
หลักสูตรอบรมกว่า128 หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 575]
....
สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์(โครงการวิทยาการคำนาณ(Coding) [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 2046]
....
45หลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 อ่าน 2453]
....
รวบรวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี มากกว่า 12 หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 อ่าน 727]
....
อบราหลักสูตรสุจริตศึกษา และแนะนำ 20 หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 อ่าน 1961]
....
อบรมออนไลน์ ฟรี การเข้าใจดิจิทัล [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 อ่าน 967]
....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2