ผลคะแนน NT ป.3 ปี 52 รายบุคคล [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 49512]
....
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบGURU Online [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 48803]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบGURU Online ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ http://www.guruonline.in.th....
การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-traning [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 48464]
การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-traning รุ่นที่1 ตามรายละเอียดที่แนบ....
สำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 49058]
สำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ให้เรียงลำดับตามความต้องการ จำนวน 5 อันดับ ส่งกลุ่มงานบริหารบุคคล สพท.กส.3 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553....
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 48527]
ธนาคารออมสินร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๔ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภ....
รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 อ่าน 48776]
โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก การประถมศึกษา....
การอบรมการสร้างและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 อ่าน 49003]
โดย อาจารย์สำลี รัสุทธี และทีมงานฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์....
ขอเชิญข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2553 อ่าน 48250]
ขอเชิญข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม....
ผลการทดสอบ NT 52 ป.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2553 อ่าน 49732]
ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552....
ผลการสอบ O-NET 52 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2553 อ่าน 49060]
ผลการสอบ O-NET 52 ป.6 ม.3 และ ม.6....
ขอเชิญสั่งจองหนังสือ "สี่แผ่นดิน แห่งสยาม" หนังสือซึ่งรวบรวมข้อมูลการสร้างชาติไทย... [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 48802]
หนังสือ "สี่แผ่นดิน แห่งสยาม" จัดทำเพื่อรวบรวมข้อมูลการสร้างชาติไทย ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานสู่รัตนโกสินทร์ โดยการรวบรวมข้อมูลผ่านการครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยทั้ง ๔ กรุง คือ กรุง....
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ พนักงานราชการเพื่อบรรจุเข้ารับ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 48211]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ พนักงานราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังก....
ประชาสัมพันธ์การปลูกป่าโครงการ The Green Wave 2010 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 48753]
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการ The Green Wave 2010 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการติดต่อสื่อสาร การให้การศึกษา และเสริมสร้างความ....
ตรวจสอบข้อมูล obec 52 ระยะ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2553 อ่าน 48910]
ตรวจสอบข้อมูล obec 52 ระยะ 2 ....
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี2553ทั้งรัฐและเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2553 อ่าน 48551]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี2553ทั้งรัฐและเอกชน ส่งแบบขอที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่ 21 มิถุนา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 87] กำลังแสดงหน้าที่ 88 จากทั้งหมด 107 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 89] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107