ปฏิทินการส่งงานข้อมูล ปีการศึกษา 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2553 อ่าน 48883]
ปฏิทินการส่งงานข้อมูล ปีการศึกษา 2553....
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2553 อ่าน 49121]
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน....
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายการประมาณค่าครุภัณฑ์:สื่ออิเล็กทรอนิกส์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2553 อ่าน 48581]
.......
เชิญเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษารับเงินค่าพาหนะไปราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2553 อ่าน 48554]
เชิญเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษารับเงินค่าพาหนะไปราชการ....
แจ้งความก้าวหน้าการประเมินผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2553 อ่าน 48043]
แจ้งความก้าวหน้าการประเมินผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ....
อัพเดทโปรแกรมพิมพ์ ปพ. หลักสูตร 2544 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2553 อ่าน 54079]
อัพเดทโปรแกรมพิมพ์ ปพ. หลักสูตร 2544....
ติดตั้งโปรแกรม obec52 เพื่อเตรียมส่งข้อมูลระยะที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2553 อ่าน 48448]
ติดตั้งโปรแกรม obec52 เพื่อเตรียมส่งข้อมูลระยะที่ 2....
ปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงาน (ตรวจสอบภายใน สพท.กส.๓) [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2553 อ่าน 49076]
ปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงาน (ตรวจสอบภายใน สพท.กส.๓)....
เงินค่าจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2553 อ่าน 49121]
เงินค่าจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว....
ประชาสัมพันธ์การรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี ๒๕๕๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2553 อ่าน 49063]
ประชาสัมพันธ์การรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี ๒๕๕๒....
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ( 1 ต.ค. 2553) [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2553 อ่าน 49083]
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ( 1 ต.ค. 2553)....
การแข่งขันประกวดวาดภาพในเทศกาล "มหัศจรรย์พนมรุ้ง" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2553 อ่าน 48903]
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในเทศกาล "มหัศจรรย์พนมรุ้ง" ประจำปี ๒๕๕๓ ขึ้นระหว่างวันทื่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย....
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2553 อ่าน 47663]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา....
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตกเบิก [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2553 อ่าน 48459]
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตกเบิก....
โรงเรียนกุฉินายราย์ ประสงค์สอบราคาฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2553 อ่าน 49281]
โรงเรียนกูฉินายรายณ์ ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องเฟอร์นิเจอร์ ห้องปฏิบัติการ ตามโครงการพัศนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งให้โรงเรียนในฝัน ตามแ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 87] กำลังแสดงหน้าที่ 88 จากทั้งหมด 103 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 89] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103