แบบ ปพ.1 โดยโปรแกรม Excell [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2554 อ่าน 47286]
แบบ ปพ.1 ด้วยโปรแกรม Excell....
เอกสารแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะฯ และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2554 อ่าน 48652]
ในเล่มมีแนวดำเนินการจัดทำ ปพ.1 และเอกสารอื่นๆ........
เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.โรงเรียน และรอง ผอ.โรงเรียน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2553 อ่าน 47319]
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้.......
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. (เพื่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2553 อ่าน 47409]
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. (เพื่มเติม)....
งานศิลปหัตถกรรม 53 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2553 อ่าน 47575]
งานศิลปหัตถกรรม 53....
เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ป [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2553 อ่าน 47464]
เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 ระดับจังหวัด....
แจ้งการจ่ายเช็คลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ตุลาคม 53 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2553 อ่าน 47342]
แจ้งการจ่ายเช็คลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ตุลาคม 53....
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้ารที่ธุรการ นักการภารโรงและครูพี่เลี้ยง [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2553 อ่าน 47518]
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้ารที่ธุรการ นักการภารโรงและครูพี่เลี้ยง....
ยกเลิกประกาศประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2553 อ่าน 1972]
ยกเลิกประกาศประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า....
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2553 อ่าน 49636]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ด้วย สพฐ.แจ้งการติดตามการดำเนินการโครงการคืนครูให้นักเรียน และภารกิจหน้าที่การปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน...โดยให้โรงเ....
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2553 อ่าน 47394]
ด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ บรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกาษ ลำต....
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2553 อ่าน 47328]
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไปดำรงตำแหน่....
เปลี่ยนแปลงสถานที่คัดเลือก ผอ.ร.ร./รองผอ.ร.ร. [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2553 อ่าน 47821]
แก้ไขประกาศ....
การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2553 อ่าน 49798]
การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน....
การขอเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2553 อ่าน 48917]
การขอเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 86] กำลังแสดงหน้าที่ 87 จากทั้งหมด 109 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 88] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109