ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2553 อ่าน 48165]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา....
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2553 อ่าน 48072]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2553 อ่าน 48329]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รับสมัครวันที่16-28 มิถุนายน 2553(เว้นวันหยุดราชการ)....
ประชาสัมพันธ์ผู้ผ่านการอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2553 อ่าน 48204]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ผ่านการอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ....
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2553 อ่าน 47908]
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 มิ.ย. 2553 เวลา10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ พนักงานราชการเพื่อ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2553 อ่าน 48544]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ พนักงานราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเ....
การแต่งตั้งผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2553 อ่าน 48363]
สำนักงาน สกสค.ได้ออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและการคัดเลือกและการแต่งตั้งผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยง....
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณพนักงานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารั [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2553 อ่าน 48875]
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณพนักงานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเข....
๕ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง กับโอกาสในการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง กับสถาบันการศึกษาทางไกล [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2553 อ่าน 48552]
รายละเอียดของการรับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง..........ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓............
การประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2553 อ่าน 48652]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ ๔ จัดโครงการประกวดสื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ในหัวข้อ "วิถีชีวิตประชาธิปไตยกับการมี....
ขอเชิญลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทร่วมประชุม (๕ มิถุนายน ๕๓) ณ หอประชุม ร.ร.ห้วยผึ้งพิทยาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2553 อ่าน 48538]
ด้วย สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำเอกสารเบิกเงินงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ รายละเอียดดังรายชื่อที่แนบฯฯ (เฉพาะผู้ที่จ้างโดยงบ SP2)....
เชิญประชุมปฏิบัติการ การเตรียมงบประมาณโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 วันที่ 25 พ.ค. [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2553 อ่าน 48764]
.......
แจ้งให้สถานศึกษาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2553 อ่าน 48938]
ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด....
เชิญประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2553 อ่าน 48663]
ขอเชิญประธานกลุ่มสถานศึกษาทุกกลุ่มร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติในการบันทึกความเป็นครูดี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา09.30 น. ณห้องประชุมหยาดผึ้ง สพท.กส.3 ....
โครงการบ้านกรุงไทย - กบข. เพื่อสมาชิก ครั้งที่ ๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2553 อ่าน 48712]
รายละเอียดติดตามในไฟล์แนบได้เลยครับ..........
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 86] กำลังแสดงหน้าที่ 87 จากทั้งหมด 107 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 88] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107