การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2554 อ่าน 47127]
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔....
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างหรือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2554 อ่าน 47673]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครุสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุ....
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2554 อ่าน 47138]
.......
ประกาศยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โครงการยกระดั [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2554 อ่าน 47153]
ตามที่โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเพราะโรงเรียนจะต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยระบ....
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 เรื่องผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2554 อ่าน 47382]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 เรื่องผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ....
File Excell ทำแบบ ปพ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 47156]
File Excell ทำแบบ ปพ.....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46919]
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายปฏิบ้ติการ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดด้งไฟล์แนบมาพร้อมนี้....
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 47033]
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center o ๒๘๓๑ ๑๒๓๔ หรือ www.dmycenter.com....
โครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฏิบ้ติธรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 47097]
ด้วย สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฏัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์สมบัติครบรอบ ๖๕ ปี และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕....
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 47057]
ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพและผดุงเก....
การส่งองค์ความรู้เพื่อเข้าแข่งขัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46850]
ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านผักและผลไม้อีสาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม โดยให้ส่งข้อมูลและภาพ ผักและผลไม้อีส....
สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 47232]
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนกุฉินารายณ์ ในวัน และเวลาดังกล่าว หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-851366 หรือ 0800026951 ระหว่างเวลา 8.30 - ....
ประชาสัมพันธ์งาน "U-EXPO 2011 มหกรรมการศึกษาแห่งปี" [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 47049]
ด้วย บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ WWW.eduzones.com เว็บไวต์การศึกษาอันอับหนึ่งของประเทศได้กำหนดจัดกิจกรรม "U-EXPO 2011 มหกรรมการศึกษาแห่งปี" ระหว่าง....
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ การสรางเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2554 อ่าน 47368]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ การสรางเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน....
รายนามผู้บริจาค โครงการ"บ้านน้ำใจ" กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2554 อ่าน 47000]
รายนามผู้บริจาค โครงการ"บ้านน้ำใจ" กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 85] กำลังแสดงหน้าที่ 86 จากทั้งหมด 109 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 87] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109