ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46938]
ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพและผดุงเก....
การส่งองค์ความรู้เพื่อเข้าแข่งขัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46747]
ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านผักและผลไม้อีสาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม โดยให้ส่งข้อมูลและภาพ ผักและผลไม้อีส....
สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 47127]
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนกุฉินารายณ์ ในวัน และเวลาดังกล่าว หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-851366 หรือ 0800026951 ระหว่างเวลา 8.30 - ....
ประชาสัมพันธ์งาน "U-EXPO 2011 มหกรรมการศึกษาแห่งปี" [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46938]
ด้วย บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ WWW.eduzones.com เว็บไวต์การศึกษาอันอับหนึ่งของประเทศได้กำหนดจัดกิจกรรม "U-EXPO 2011 มหกรรมการศึกษาแห่งปี" ระหว่าง....
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ การสรางเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2554 อ่าน 47215]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ การสรางเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน....
รายนามผู้บริจาค โครงการ"บ้านน้ำใจ" กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2554 อ่าน 46886]
รายนามผู้บริจาค โครงการ"บ้านน้ำใจ" กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน....
แบบ ปพ.1 โดยโปรแกรม Excell [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2554 อ่าน 47174]
แบบ ปพ.1 ด้วยโปรแกรม Excell....
เอกสารแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะฯ และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2554 อ่าน 48549]
ในเล่มมีแนวดำเนินการจัดทำ ปพ.1 และเอกสารอื่นๆ........
เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.โรงเรียน และรอง ผอ.โรงเรียน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2553 อ่าน 47188]
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้.......
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. (เพื่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2553 อ่าน 47296]
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. (เพื่มเติม)....
งานศิลปหัตถกรรม 53 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2553 อ่าน 47465]
งานศิลปหัตถกรรม 53....
เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ป [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2553 อ่าน 47360]
เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 ระดับจังหวัด....
แจ้งการจ่ายเช็คลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ตุลาคม 53 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2553 อ่าน 47228]
แจ้งการจ่ายเช็คลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ตุลาคม 53....
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้ารที่ธุรการ นักการภารโรงและครูพี่เลี้ยง [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2553 อ่าน 47402]
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้ารที่ธุรการ นักการภารโรงและครูพี่เลี้ยง....
ยกเลิกประกาศประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2553 อ่าน 1863]
ยกเลิกประกาศประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 83] กำลังแสดงหน้าที่ 84 จากทั้งหมด 107 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 85] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107