การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-traning [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 48370]
การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-traning รุ่นที่1 ตามรายละเอียดที่แนบ....
สำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 48961]
สำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ให้เรียงลำดับตามความต้องการ จำนวน 5 อันดับ ส่งกลุ่มงานบริหารบุคคล สพท.กส.3 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553....
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 48441]
ธนาคารออมสินร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๔ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภ....
รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 อ่าน 48685]
โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก การประถมศึกษา....
การอบรมการสร้างและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 อ่าน 48919]
โดย อาจารย์สำลี รัสุทธี และทีมงานฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์....
ขอเชิญข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2553 อ่าน 48169]
ขอเชิญข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม....
ผลการทดสอบ NT 52 ป.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2553 อ่าน 49631]
ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552....
ผลการสอบ O-NET 52 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2553 อ่าน 48979]
ผลการสอบ O-NET 52 ป.6 ม.3 และ ม.6....
ขอเชิญสั่งจองหนังสือ "สี่แผ่นดิน แห่งสยาม" หนังสือซึ่งรวบรวมข้อมูลการสร้างชาติไทย... [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 48729]
หนังสือ "สี่แผ่นดิน แห่งสยาม" จัดทำเพื่อรวบรวมข้อมูลการสร้างชาติไทย ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานสู่รัตนโกสินทร์ โดยการรวบรวมข้อมูลผ่านการครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยทั้ง ๔ กรุง คือ กรุง....
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ พนักงานราชการเพื่อบรรจุเข้ารับ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 48158]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ พนักงานราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังก....
ประชาสัมพันธ์การปลูกป่าโครงการ The Green Wave 2010 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 48675]
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการ The Green Wave 2010 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการติดต่อสื่อสาร การให้การศึกษา และเสริมสร้างความ....
ตรวจสอบข้อมูล obec 52 ระยะ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2553 อ่าน 48825]
ตรวจสอบข้อมูล obec 52 ระยะ 2 ....
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี2553ทั้งรัฐและเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2553 อ่าน 48438]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี2553ทั้งรัฐและเอกชน ส่งแบบขอที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่ 21 มิถุนา....
แจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อบรมการใช้เนื้อหาและสื่อ e-learning [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2553 อ่าน 48121]
แจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อบรมการใช้เนื้อหาและสื่อ e-learning สนใจสมัครได้ที่ www.e-learning.moe.go.th....
เปลี่ยนแปลงศูนย์อบรม การพัฒนาครูทั้งระบบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2553 อ่าน 48720]
จากศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแกน เป็นศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 53 คน ตามรายชื่อที่แนบ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 83] กำลังแสดงหน้าที่ 84 จากทั้งหมด 103 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 85] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103