ประชาส้มพันธ์การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ(ผู้ประกันตน)ตามมาตรา ๔๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47040]
ด้วย สำนักงานประกันสังคม ได้ขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ อันได้แก่เกษตรกร ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้รับจ้างอิสระ คนทำงานบ้าน ผู้ขับรถรับจ้าง นายจ้างห....
ประชาสัมพันธ์...ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47038]
ด้วย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ SISAKET AQUAQRIUMเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ฯลฯ เยี่ยมชมเพื่อมุ....
การกู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47286]
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัด "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๗" โดยเปิดติดต่อยื่นขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภา....
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2554 อ่าน 46883]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจต่อต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2554 ถึง 1 เม.ย.2554 ที่ห้องธุรการ โรงเรี....
ประชาสัมพันธ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 46873]
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนามนพิทยาคม....
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 47189]
สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ....
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 46770]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ....
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2554 อ่าน 47576]
- รายงานผลระดับโรงเรียน - รายงานผลรายบุคคล....
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2554 อ่าน 47033]
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔....
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างหรือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2554 อ่าน 47570]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครุสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุ....
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2554 อ่าน 47043]
.......
ประกาศยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โครงการยกระดั [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2554 อ่าน 47059]
ตามที่โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเพราะโรงเรียนจะต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยระบ....
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 เรื่องผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2554 อ่าน 47278]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 เรื่องผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ....
File Excell ทำแบบ ปพ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 47068]
File Excell ทำแบบ ปพ.....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46815]
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายปฏิบ้ติการ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดด้งไฟล์แนบมาพร้อมนี้....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 82] กำลังแสดงหน้าที่ 83 จากทั้งหมด 107 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 84] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107