แจ้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและกรรมการกรอกคะแนน การพัฒนาครูทั้งระบบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2553 อ่าน 48915]
แจ้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและกรรมการกรอกคะแนน การพัฒนาครูทั้งระบบ....
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2553 อ่าน 48801]
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์....
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2553 อ่าน 48552]
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู....
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2553 อ่าน 48755]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ....
รับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2553 อ่าน 49306]
ผู้บริหารที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูได้ที่ คุณธนัชพร หนองช้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล....
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการห้วงว้นหยุดราชการต่อเนื่อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2553 อ่าน 47955]
....
ธนาคารออมสิน แจงไม่มีการเรียกรับเงินฯ ในการขอใช้บริการสินเชื่อ...อย่าหลงเชื้อคำแอบอ้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2553 อ่าน 48929]
ด้วย ธนาคารออมสิน สาขากุฉินารายณ์ แจงกรณี มีผู้แอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารออมสิน สามารถดำเนินการหรือให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้จากธนาคารออมสินในวงเงินที่สูงสุดและรวดเร็....
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2553 อ่าน 50139]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะรายกลุ่มสาระการเรียนรู้....
แจ้งตารางการแข่งขันฟุตบอล "โนนเที่ยงคัพ ครั้งที่ 1" รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2553 อ่าน 48882]
....
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2553 อ่าน 48260]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ศูนย์สอบโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ....
ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ ขอกราบลาย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2553 อ่าน 48211]
ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ ขอกราบลาย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 วันที่ 7 เมษายน 2553 ....
ผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2553 อ่าน 46974]
ผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓....
ตารางกำหนดการประเมินความรู้ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2553 อ่าน 48063]
ตารางกำหนดการประเมินความรู้ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 7 - 8 เมษายน 2553....
การจัดทำข้อมูลนักเรียนระยะที่สอง บนเว็บไซต์ Data Center 2009 สำหรับสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2553 อ่าน 48847]
การจัดทำข้อมูลนักเรียนระยะที่สอง บนเว็บไซต์ Data Center 2009 สำหรับสถานศึกษา ....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2553 อ่าน 48815]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 82] กำลังแสดงหน้าที่ 83 จากทั้งหมด 100 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 84] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100