ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47074]
ด้วย สกสค. เปิดรับสมัครสมาขิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๓๕ ปี แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ....
แจ้งการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47031]
คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี ....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47053]
.......
การพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้สอนชั้นมัธยม ศึกษาปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2554 อ่าน 47303]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จะดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2554 อ่าน 47171]
ด้วย โรงเรียนบ้านกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2554 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน กิจกรรม : การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแท....
ฉบับแก้ไข...ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2554 อ่าน 46918]
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2554 อ่าน 47131]
.......
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2554 อ่าน 47245]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา....
สอบราคาจ้าง ก่อสร้างขัดพื้นโรงอาหาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2554 อ่าน 46929]
โรงเรียนบ้านคำป่าหว้านประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างขัดพื้นโรงอาหาร ....
การจัดทำข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2554 อ่าน 47405]
การจัดทำข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554....
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2554 คู่มือ smis [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2554 อ่าน 48395]
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2554....
สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2554 อ่าน 47479]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้โรงเรียน จำนวน 162 โรงเรียน รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ส่งสำนักงานเขตฯ ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2554....
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2554 อ่าน 47229]
ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งสริมสุขภาพเคลื่อนที่โดยการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ รายละเอียด ดังแนบ....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2554 อ่าน 47211]
....
ผลคะแนน LAS ป.2 ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2553 (ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2554) [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2554 อ่าน 50645]
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554)....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 81] กำลังแสดงหน้าที่ 82 จากทั้งหมด 109 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 83] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109