ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลาง WWW.BKLSCHOOL.COM [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2554 อ่าน 47281]
ด้วยโรงเรียนบ้านกลาง กลุ่มสถานศึกษาที่ ๖ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของโรงเรียน WWW.BKLSCHOOL.COM เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ข่า....
เชิญร่วมกิจกรรมมิตรประชากองทัพอากาศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2554 อ่าน 46949]
กองทัพอากาศ จะจัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ มาปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโพนนาดี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.....
แจ้งการแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2554 อ่าน 47119]
แจ้งการแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน....
การให้ทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปีการศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2554 อ่าน 46988]
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนสนับสนุนส่งเสริมกาสรวิจัยเพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป จำนวน ๗ ทุนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ม....
ปฏิทินการประเมินในแต่ละสถานศึกษา ของ สมศ. รอบที่สาม [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2554 อ่าน 48782]
เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปค่ะ....
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม E-book และเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม (6-9มิ.ย.54)ด่วน [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2554 อ่าน 47292]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม E-book และเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม (6-9มิ.ย.54)....
กรอกข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2553 (OBEC53 ระยะที่ 2) ได้แล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2554 อ่าน 48578]
กรอกข้อมูล OBEC53 ระยะที่ 2 ได้แล้ว....
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2554 อ่าน 47071]
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ....
จุดเน้น สพฐ.2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2554 อ่าน 47895]
สพฐ.จึงได้จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการในปี 2554 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้กำหนดจุดเน้น 10 ด้าน ดังนี้ 1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัง....
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการ หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการบริหาร แบบ "สามก๊ก" ภาค (๑+๒) [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2554 อ่าน 47259]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ........
ข่าวประชาสัมพันธ์...ประจำสัปดาห์นี้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2554 อ่าน 46911]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ........
การรับบริจาคโลหิต [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2554 อ่าน 46987]
ด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬิสินธุ์ กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง ในวันพฤหัสบดี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบทั่วกั....
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 46952]
.......
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47401]
....
แจ้งขีดจำกัดล่างจากคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) และ NT ปีการศึกษา 2552 และ 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 51083]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ ขอแจ้งขีดจำกัดล่างจากคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) และ NT ปีการศึกษา 2552 และ 2553 เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณภา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 80] กำลังแสดงหน้าที่ 81 จากทั้งหมด 109 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 82] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109