เงินตกเบิก ๕% พนักงานราชการ ที่โอนไปสังกัด สพม.๒๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2554 อ่าน 47571]
ฝากส่งข่าวถึง พนักงานราชการที่โอนไปสังกัด สพม.๒๔ ซึ่งเดิมอยู่ในสังกัด สพป.กส.๓ ด้วยว่า ให้รีบส่งคำสั่งปรับเป็น ๕% ที่โรงเรียนออกคำสั่งแล้ว ส่งถึง สพป.กส.๓ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้ ถ้าส่งหล....
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัญชีสหกรณ์....... สาขากาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2554 อ่าน 47927]
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัญชีสหกรณ์....... สาขากาฬสินธุ์....
เงินตกเบิก วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2554 อ่าน 49096]
เพื่อนครูและผู้บริหารโรงเรียนสอบถามและติดตามกันมาก ขอรายงานความเคลื่อนไหว ดังนี้ หน.สุปัน สุรันนา ได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ๑๓-๑๗ มิ.ย.๕๔ ที่ผ่านมา สรุปว่า ๑. ผู้ที่จะ....
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.54 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 อ่าน 52549]
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.54....
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือเขตพื้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 อ่าน 47347]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วย.... [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 อ่าน 47235]
ด้วยโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป. กลางอุปถัมภ์” ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ห้องเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการตามโครงการอ....
ประกาศ สพป.กส.3 เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2554 อ่าน 47262]
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ ....
ประกาศ สพป.กส.3 เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2554 อ่าน 47016]
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ ....
เงินตกเบิก ๕% พนักงานราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2554 อ่าน 47233]
เรียน ท่าน ผอ.รร.ที่มีพนักงานราชการในสังกัด ทุกแห่ง ด้วยมีพนักงานราชการได้สอบถามเงินตกเบิก ๕% ในส่วนพนักงานราชการจะได้หรือไม่ จะได้เมื่อใด ขอเรียนว่า ๑. ได้ ๒. จะได้ตกเ....
ประชาสัมพันธ์ภารกิจและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2554 อ่าน 47081]
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง เพื่อให้บริการสอนเสริมให้กับเด็กที่มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลา....
"๒๐ คำถามเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส. ๕๔" [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2554 อ่าน 47278]
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเอกสารแผ่นพับความรู้ "๒๐ คำถามเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส. ๕๔" เพื่อเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นก....
เงินตกเบิก ๕% ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2554 อ่าน 47166]
มีเพื่อนครูสอบถามมาหลายสายว่า ๕% ที่ว่า เป็นเงินที่ขึ้นหลังจากปรับ ๘% และเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑/๕๔ แล้ว ใช่หรือไม่ ขอเรียนว่า ถูกต้องแล้วครับ....
กรอกข้อมูลแบบสอบถาม EFA (Education For All) [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2554 อ่าน 54213]
กรอกข้อมูลแบบสอบถาม EFA (Education For All)....
ประกาศ สพป.กส.3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2554 อ่าน 47115]
ประกาศ สพป.กส.3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ว้นที่ 14 มิ.ย.5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2554 อ่าน 47261]
ด้วยสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จำนวน ๖๘ โรง ไปร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๓๔ ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 80] กำลังแสดงหน้าที่ 81 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 82] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110