รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่าน 672]
.....
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2562 อ่าน 748]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 อ่าน 820]
....
คู่มือปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562 อ่าน 877]
คู่มือปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง2561....
สารสนเทศงานประกันคุณภาพฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 1590]
สารสนเทศงานประกันคุณภาพฯ 1.กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [บันทึกอัตโนมัติ] 2.ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผ่าน PLC_ 12 8 62 ผ 3.นำผล O-NET NT ไปใช้(สพฐ.5 ก.ค.2562) 4.นำเสนอ Co-5 st....
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 877]
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา....
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 773]
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน....
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai school lunch [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 723]
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai school lunch....
ลิงค์เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 อ่าน 27013]
....
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 อ่าน 828]
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562....
รูปแบบข้อสอบและTest Blueprint ทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นป.6 และม. 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2562 อ่าน 7428]
รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 อ่าน 647]
.....
ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline และเอกสารที่เกี่ยวข้อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 อ่าน 5645]
.....
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562 อ่าน 734]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในอ้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV....
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 อ่าน 756]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8 จากทั้งหมด 109 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109