หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2554 อ่าน 47082]
ยกเลิกประกาศ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
เรียงอันดับโรงเรียนที่มีค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ O-NET ปี 2553 สูงสุด 500 อันดับแรกในระดับประเทศ จำ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2554 อ่าน 47693]
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 Download และสรุปข้อมูลจากระบบรายงานอัตโนมัติ : RPS สทศ. http://www.niets.or.th/....
หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2554 อ่าน 47211]
หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา....
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2554 อ่าน 47160]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ รายละเอียดดังแนบ....
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.. [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 47640]
เรื่อง การเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหม หรือผ้าไทย เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ....รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา ประจำสัปดาห์... [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46886]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ปรชาสัมพันธ์ทั่วไป... [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 47013]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด รับสมัครเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 47206]
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และจับสลากในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46994]
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา....
ให้หน่วยงานรัฐ... ลดธงครึ่งเสา และไว้ทุกข์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46941]
ด้วยสำนักพระราชวัง ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ รัฐบาลจึงประกาศให้.........
ครูบรรณารักษ์ที่จะไปอบรม วันที่่ 31 กค -2 สค 54 ที่โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น (โครงการยกระดับคุณภาพครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2554 อ่าน 47205]
เรียน ครูผู้สอนบรรณารักษ์ ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่่ 31 กค -2 สค 54 ที่โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น ....
เขิญร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิถี พุทธที่ 5 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2554 อ่าน 46905]
เขิญร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิถี พุทธที่ 5 อำเภอนาคู วันที่ 25 ก.ค. 2554 เปิดเวลา 09.00 น ....
เงินตกเบิก ๕% ลูกจ้างประจำ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2554 อ่าน 47555]
ตามที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ปรับเงินเดือน ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ๕ % ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น บัดนี้ สพป.กส.๓ ได้ปรับให้เรียบร้อยและตกเบิกให้ ๓ เดือน คือ เม.ย.๕๔,พ.ค.๕๔ และมิ.ย....
ประชาสัมพันธ์ระบบบำเหน็จค้ำประกัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2554 อ่าน 47532]
ด้วย กรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ผู้รับบำนาญและผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้(ระบบบำเหน็จค้ำปรกัน) และ....
ขอเชิญส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปร [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2554 อ่าน 47059]
ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สพม. เขต ๒๔ และศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Skerchpad ระดับภูมิภาค...โดยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กำหน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 78] กำลังแสดงหน้าที่ 79 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 80] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110