ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรม ดูงานหรือปฏ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2553 อ่าน 48822]
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552....
รายชื่อครู Master Teacher (วิทย์ คณิตฯ คอมฯ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2553 อ่าน 49581]
รายชื่อครู Master Teacher (วิทย์ คณิตฯ คอมฯ)....
ขอความร่วมมือส่งโปรแกรมประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2553 อ่าน 48066]
ขอความร่วมมือ โรงเรียนต่อไปนี้ ส่งโปรแกรมประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล ด่วนที่สุด ส่งที่E-office กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 23 เมษายน 2553 1. โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 2. โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ....
สำรวจความต้องการวิชาเอก [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 อ่าน 47914]
สำรวจความต้องการวิชาเอก....
แจ้งเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภาฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 อ่าน 48327]
แจ้งการเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภา จากวันที่ 24-25 เมษายน 2553 เป็นวันที่ 21- สิงหาคม 2553....
แจ้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและกรรมการกรอกคะแนน การพัฒนาครูทั้งระบบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2553 อ่าน 48711]
แจ้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและกรรมการกรอกคะแนน การพัฒนาครูทั้งระบบ....
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2553 อ่าน 48620]
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์....
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2553 อ่าน 48393]
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู....
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2553 อ่าน 48553]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ....
รับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2553 อ่าน 49133]
ผู้บริหารที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูได้ที่ คุณธนัชพร หนองช้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล....
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการห้วงว้นหยุดราชการต่อเนื่อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2553 อ่าน 47764]
....
ธนาคารออมสิน แจงไม่มีการเรียกรับเงินฯ ในการขอใช้บริการสินเชื่อ...อย่าหลงเชื้อคำแอบอ้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2553 อ่าน 48670]
ด้วย ธนาคารออมสิน สาขากุฉินารายณ์ แจงกรณี มีผู้แอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารออมสิน สามารถดำเนินการหรือให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้จากธนาคารออมสินในวงเงินที่สูงสุดและรวดเร็....
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2553 อ่าน 49886]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะรายกลุ่มสาระการเรียนรู้....
แจ้งตารางการแข่งขันฟุตบอล "โนนเที่ยงคัพ ครั้งที่ 1" รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2553 อ่าน 48678]
....
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2553 อ่าน 48153]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ศูนย์สอบโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 75] กำลังแสดงหน้าที่ 76 จากทั้งหมด 94 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 77] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94