ตกเบิกชำนาญการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 อ่าน 47306]
ตกเบิกชำนาญการ....
ตกเบิกถอนเงินได้แล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 อ่าน 47140]
ตกเบิกถอนเงินได้แล้ว....
เงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ปจด.ก.พ.๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2555 อ่าน 47063]
เงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ปจด.ก.พ.๕๕....
เงินตกเบิก วิทยฐานะและค่าตอบแทน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2555 อ่าน 47197]
เงินตกเบิก วิทยฐานะและค่าตอบแทน....
จังหวัดกาฬสินธุ์แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2555 อ่าน 48256]
จังหวัดกาฬสินธุ์แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 1 ....
การเลื่อนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(วูดแบดจ์ 3 ท [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2555 อ่าน 46974]
การเลื่อนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(วูดแบดจ์ 3 ท่อน....
เงินค่าตอบแทนนักการภารโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2555 อ่าน 47192]
ตามที่ได้แจ้งให้ทราบว่า เงินค่าจ้างประจำเดือนของนักการภารโรง จำนวน ๖๒ อัตรา สพฐ.ยังไม่โอนเงินมาให้นั้น บัดนี้ สพฐ.ได้โอนเงินมาให้ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณแล้ว โปรดแจ้งให้คณะ เช่น ครูธุรการ ครูพี่เ....
เงินค่าตอบแทน จนท.ธุรการ/ครูพี่เลี้ยง ปจด.ก.พ.๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2555 อ่าน 47292]
ตามที่มีครูธุรการและครูพี่เลี้ยง สอบถามเงิน ปจด.ก.พ.๕๕ จะได้เมื่อใด ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ สพฐ.โอนเงินมาแล้ว วางเบิกแล้ว จะได้เงินไม่เกินวัน พุธ ที่ ๗ มี.ค.๕๕ นี้แน่นอนหรือติดขัดอย่างไรจะแจ้งให้....
กระดาษคำตอบ NT ปีการศึกษา 2554 ชั้น ป.3 และ ม.2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 อ่าน 73953]
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการตอบข้อทดสอบ โดยให้ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบ........
ขอเชิญคณะกรรมการกำกับห้องสอบ NT ประชุมรับฟังคำชี้แจง [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 47242]
กลุ่ม 10 ประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือนำส่ง และร่างคำสั่ง) ดังรายละเอียดแนบนะคะ....
แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 47165]
ด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับแจ้งจาก สพม.เขต 24 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสนามสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จากเดิม โรงเรียนอนุกูลนารี เป็น โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ในการนี้ ได้ส่งผังรายชื่อผ....
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (ปรับใหม่) [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2555 อ่าน 47076]
ด้วย สพป.กส. ๓ แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ พร้อมกำหนดการดำเนินงาน รายละเอียดดังแนบ....
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ สพป.กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2555 อ่าน 46940]
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ ที่เรียนดีและมีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2555 อ่าน 47122]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา....
รับบัตรประกันสังคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2555 อ่าน 47096]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 71] กำลังแสดงหน้าที่ 72 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 73] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110