สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด รับสมัครเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46989]
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และจับสลากในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46798]
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา....
ให้หน่วยงานรัฐ... ลดธงครึ่งเสา และไว้ทุกข์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46743]
ด้วยสำนักพระราชวัง ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ รัฐบาลจึงประกาศให้.........
ครูบรรณารักษ์ที่จะไปอบรม วันที่่ 31 กค -2 สค 54 ที่โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น (โครงการยกระดับคุณภาพครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2554 อ่าน 46994]
เรียน ครูผู้สอนบรรณารักษ์ ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่่ 31 กค -2 สค 54 ที่โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น ....
เขิญร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิถี พุทธที่ 5 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2554 อ่าน 46704]
เขิญร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิถี พุทธที่ 5 อำเภอนาคู วันที่ 25 ก.ค. 2554 เปิดเวลา 09.00 น ....
เงินตกเบิก ๕% ลูกจ้างประจำ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2554 อ่าน 47346]
ตามที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ปรับเงินเดือน ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ๕ % ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น บัดนี้ สพป.กส.๓ ได้ปรับให้เรียบร้อยและตกเบิกให้ ๓ เดือน คือ เม.ย.๕๔,พ.ค.๕๔ และมิ.ย....
ประชาสัมพันธ์ระบบบำเหน็จค้ำประกัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2554 อ่าน 47314]
ด้วย กรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ผู้รับบำนาญและผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้(ระบบบำเหน็จค้ำปรกัน) และ....
ขอเชิญส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปร [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2554 อ่าน 46851]
ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สพม. เขต ๒๔ และศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Skerchpad ระดับภูมิภาค...โดยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กำหน....
การคัดเลือกผลงานของคณะครู/ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน/ศูนย์พัฒนาเพื่อนำไปเสนอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(S [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2554 อ่าน 46877]
การคัดเลือกผลงาน 13 รายการ เพื่อนำไปเสนอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2554....
ขอเชิญทุกท่าน....ร่วมงาน Symposium การศึกษาปฐมวัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2554 อ่าน 2160]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยหน่วยศึกษานิเทศก์...กำหนดจัดงาน Symposium การศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาในสังกัด ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องหยาดผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์....
ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2554 อ่าน 46841]
ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณฯ....
File ข้อมูลประกอบการอบรมทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR) [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2554 อ่าน 46949]
ดำเนินการอบรมในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 54....
ข่าวประชาสัมพันธ์...ประจำสัปดาห์นี้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2554 อ่าน 46807]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2554 อ่าน 47399]
....
ประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 จ.ขอนแก่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2554 อ่าน 56407]
ประชาสัมพันธ์ถึงครูผู้เข้ารับการอบรม งานควบคุมภายใน เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา มีผู้ถามหาที่อยู่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 จ.ขอนแก่น จึงได้นำมาฝากเผื่ออำนวยความสะดวกทุกท่านได้ค่ะ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 71] กำลังแสดงหน้าที่ 72 จากทั้งหมด 102 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 73] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102