สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2554 อ่าน 46559]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจต่อต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2554 ถึง 1 เม.ย.2554 ที่ห้องธุรการ โรงเรี....
ประชาสัมพันธ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 46583]
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนามนพิทยาคม....
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 46849]
สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ....
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 46460]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ....
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2554 อ่าน 47091]
- รายงานผลระดับโรงเรียน - รายงานผลรายบุคคล....
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2554 อ่าน 46734]
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔....
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างหรือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2554 อ่าน 47202]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครุสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุ....
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2554 อ่าน 46736]
.......
ประกาศยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โครงการยกระดั [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2554 อ่าน 46737]
ตามที่โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเพราะโรงเรียนจะต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยระบ....
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 เรื่องผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2554 อ่าน 46926]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 เรื่องผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ....
File Excell ทำแบบ ปพ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46721]
File Excell ทำแบบ ปพ.....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46494]
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายปฏิบ้ติการ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดด้งไฟล์แนบมาพร้อมนี้....
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46620]
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center o ๒๘๓๑ ๑๒๓๔ หรือ www.dmycenter.com....
โครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฏิบ้ติธรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46663]
ด้วย สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฏัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์สมบัติครบรอบ ๖๕ ปี และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕....
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554 อ่าน 46624]
ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพและผดุงเก....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 70] กำลังแสดงหน้าที่ 71 จากทั้งหมด 95 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 72] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95