ระบบรายงานการรับนักเรียน 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562 อ่าน 18513]
.....
เผยแพร่ วิเคราะห์ข้อสอบ O NETชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2557-2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 อ่าน 9951]
.....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 อ่าน 1357]
.....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 อ่าน 459]
.....
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 อ่าน 805]
....
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 อ่าน 4773]
.....
การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562 อ่าน 4169]
.....
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562 อ่าน 767]
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562 ....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 อ่าน 604]
.....
ระบบจัดการสอบ O-NET [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 อ่าน 11036]
.....
ปฏิทินสอบ RT ป 1, NT ป 3 และ web ระบบจัดการสอบ RT ป 1, NT ป 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 อ่าน 2295]
.....
การดำเนินโครงการคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบว [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2562 อ่าน 688]
การดำเนินโครงการคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๓....
web ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 อ่าน 2193]
....
ศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 อ่าน 7426]
....
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 อ่าน 688]
.....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 109 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109