รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 อ่าน 575]
.....
แนวทางการเขียนSARปี2561(word) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 อ่าน 1859]
.....
แจ้งโรงเรียนเรื่องการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 อ่าน 1531]
.....
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 อ่าน 769]
.....
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NETปีกศ. 2561 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 อ่าน 2260]
.....
เว็บการรายงานภาวะทุพโภชนาการ และคู่มือการใช้โปรแกรม Thai school lunch [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 อ่าน 9814]
....
แนวทางการเขียนSARปี2561(เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2562 อ่าน 1169]
แนวทางการเขียนSARปี2561(เพิ่มเติม)....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562 อ่าน 580]
.....
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 752]
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ....
เอกสารปรกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 อ่าน 1012]
เอกสารประกอบการอบรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู....
สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ปีพ.ศ.2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 อ่าน 1514]
....
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562 อ่าน 773]
....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 อ่าน 588]
.....
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการสอนปฐมวัย-ม.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562 อ่าน 8978]
....
การใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 อ่าน 3305]
การใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามารถ Download ข้อสอบมาตรฐานชั้นป. 2- 4 และชั้น ป. 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2ปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ** ไฟล์ข้อสอบทุกระดับชั้นใส่รหัสผ่านไว้ โทรติด....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 107 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107