ส่งคำสั่งแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 2554 ระดับจังหวัด 14-15 ส.ค.54 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2554 อ่าน 46997]
ส่งคำสั่งแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 2554 ระดับจังหวัด 14-15 ส.ค.54....
ส่งโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 2554 ระดับจังหวัด 14-15 ส.ค54 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2554 อ่าน 46955]
ส่งโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 2554 ระดับจังหวัด 14-15 ส.ค54....
แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 2554 ระดับจังหวัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2554 อ่าน 46722]
แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 2554 ระดับจังหวัด....
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์ 2554" ระดับจังหวัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2554 อ่าน 46861]
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์ 2554" ระดับจังหวัด....
การประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2554 อ่าน 47236]
การประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา....
หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2554 อ่าน 46820]
ยกเลิกประกาศ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
เรียงอันดับโรงเรียนที่มีค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ O-NET ปี 2553 สูงสุด 500 อันดับแรกในระดับประเทศ จำ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2554 อ่าน 47338]
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 Download และสรุปข้อมูลจากระบบรายงานอัตโนมัติ : RPS สทศ. http://www.niets.or.th/....
หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2554 อ่าน 46905]
หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา....
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2554 อ่าน 46881]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ รายละเอียดดังแนบ....
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.. [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 47303]
เรื่อง การเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหม หรือผ้าไทย เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ....รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา ประจำสัปดาห์... [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46636]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ปรชาสัมพันธ์ทั่วไป... [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46747]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด รับสมัครเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46905]
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และจับสลากในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46730]
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา....
ให้หน่วยงานรัฐ... ลดธงครึ่งเสา และไว้ทุกข์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2554 อ่าน 46676]
ด้วยสำนักพระราชวัง ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ รัฐบาลจึงประกาศให้.........
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 68] กำลังแสดงหน้าที่ 69 จากทั้งหมด 100 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 70] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100