ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย รับโอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2555 อ่าน 47270]
.......
เพิ่มเติม LAS ป.1, ป.2 (รายบุคคล), แก้ไข ป.4 และ ป.5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2555 อ่าน 48252]
สำหรับชั้น ม.1 งานวัดและประเมินผลกำลังจะประมวลผล รอหน่อยนะคะ....
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำก [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2555 อ่าน 47226]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ ลูกเสือ (วูดแบดจ์ ๓ ท่อน : A.L.T.C.) ....
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2555 อ่าน 47244]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งประกาศสมัครคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษาของทุกสังกัดในแต่ละจังหวัดขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในการร....
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2555 อ่าน 47035]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียดดังแนบ....
powerpoint การประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2555 อ่าน 47484]
powerpoint การประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนเรียนร่วม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กส. 3....
แจ้งรายชื่อครูคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม : แบบฝึกเสริมทักษะการคิดเลขเป็น สำห [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2555 อ่าน 47409]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จะดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ การคิดเลขเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นั้น ในการนี้สำนักงานเขตพื้....
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 อ่าน 47100]
ด้วย สพป.กส.3 ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้กับโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในสพป.กส.3 จำนวน 31 โรงเรียน โรงเรียนเรียนร่วม 124 โรงเรียน จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียน....
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นและรับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการ "พอเพียง เพื่อเพียงพอ" [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 อ่าน 47248]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นและรับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการ "พอเพียง เพื่อเพียงพอ"....
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2555 อ่าน 47153]
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 - 4 มิถุนายน 2555 ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง จ.กาฬสินธุ์ ภายในงานม....
บัญชีรายชื่อข้าราชการครุ ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่ฯ อนุมัติโครงการครูคืนถิ่น สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 อ่าน 47281]
รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้........
การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 อ่าน 47340]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับการอุดหนุนส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามแนวทางที่คุรุสภากำหนด รายละเอียดดังแนบ....
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการ "การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 อ่าน 47133]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการ "การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย"....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ไปพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ ๑๗ - ๒๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 อ่าน 47165]
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ....
คะแนน NT ป.3 ภาคปรนัย และ ม.2 ปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2555 อ่าน 49833]
งานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ ขอแจ้งผลการทดสอบ NT ป.3 และ ม.2 ดังนี้ค่ะ 1. คะแนน NT ป.3 ภาคปรนัย รายโรง และรายบุคคล 2. คะแนน NT ม.2 เฉพาะรายโรง (เนื่องจาก สพฐ. ยังไม่รายงานคะแนนรายบุคคล)....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 68] กำลังแสดงหน้าที่ 69 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 70] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110