กระดาษคำตอบ NT ปีการศึกษา 2554 ชั้น ป.3 และ ม.2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 อ่าน 73243]
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการตอบข้อทดสอบ โดยให้ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบ........
ขอเชิญคณะกรรมการกำกับห้องสอบ NT ประชุมรับฟังคำชี้แจง [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 47108]
กลุ่ม 10 ประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือนำส่ง และร่างคำสั่ง) ดังรายละเอียดแนบนะคะ....
แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 47004]
ด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับแจ้งจาก สพม.เขต 24 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสนามสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จากเดิม โรงเรียนอนุกูลนารี เป็น โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ในการนี้ ได้ส่งผังรายชื่อผ....
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (ปรับใหม่) [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2555 อ่าน 46927]
ด้วย สพป.กส. ๓ แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ พร้อมกำหนดการดำเนินงาน รายละเอียดดังแนบ....
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ สพป.กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2555 อ่าน 46789]
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ ที่เรียนดีและมีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2555 อ่าน 46991]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา....
รับบัตรประกันสังคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2555 อ่าน 46939]
....
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประเมินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2555 อ่าน 47498]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประเมินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมิน....
คู่มือกรรมการกำกับห้องสอบ O-NET 54 และรหัสโรงเรียนในการสอบ NT และ LAS [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2555 อ่าน 48649]
- คู่มือกรรมการกำกับห้องสอบ O-NET 54 สำหรับประธานสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ สำหรับ paper จะแจกในวันประชุมกรรมการนะคะ -รหัสโรงเรียนในการสอบ NT และ LAS ใช้ 10 หลัก ที่ไม่ใช่ตัวเดียวก....
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การอบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือ(วูดแบดจ์ 3 ท่อน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2555 อ่าน 47289]
ด้วสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 7 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกกาฬสินธ์ เขต 3 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 24 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมผ....
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2555 อ่าน 47127]
....
PowerPiont บรรยายการประชุมครู ป.6 ม.3 รูปแบบข้อสอบ O-NET และสรุปผลการสอบ Pre O-NET [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2555 อ่าน 47396]
PowerPiont บรรยายการประชุมครู ป.6 ม.3 รูปแบบข้อสอบ O-NET และสรุปผลการสอบ Pre O-NET ในวันที่ 24 มกราคม 2555....
ประกาศ สพฐ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2555 อ่าน 47151]
....
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2555 อ่าน 46972]
.......
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2555 อ่าน 46948]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 68] กำลังแสดงหน้าที่ 69 จากทั้งหมด 106 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 70] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106