ด่วน ! ตกเบิกเงินเหลื่อมขั้น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2555 อ่าน 47720]
ตามที่ สพป.กส.๓ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไปแล้ว นั้น เพื่อนครูได้สอบถามกันเยอะมากว่าเงินเหลื่อมขั้นจะตกเบิกเมื่อใด ขอเรียนว่า คงอีกไม่นานส่วนจะมีใครบ้าง วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๕ จะแจ้งข....
เบิกเงิน จนท.ธุรการ ครูพี่เลี้ยง ฯลฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2555 อ่าน 47246]
ตามที่โรงเรียนได้ส่งเบิกช้ากว่ากำหนดทำให้การเบิกจ่ายไม่ได้ในวันต้นเดือนตามที่กำหนด นั้น บัดดนี้ สำนักงานได้เบิกเงินที่ส่งช้าของ จนท.ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการและตำแหน่งอื่นที่เหลืออยู่เรรียบร้อยขณะนี้....
Power point การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา โดย ผอ.สพป.กส.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 47154]
Power point การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา โดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
ไฟล์ การนำเสนอ การประชุมปฏิบัติการรวมพลังนักเรียนจิตอาสาขจัดยาเสพติดและโรงเรียนวิถีพุทธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 47333]
ไฟล์ การนำเสนอ การประชุมปฏิบัติการรวมพลังนักเรียนจิตอาสาขจัดยาเสพติดและโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์....
ไฟล์ powerpoint การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 56350]
ไฟล์ powerpoint การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของ ผอ.สะอาด เนาวะราช บรรยายเมื่อ 3 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักสงฆ์พุทธอุทยานภูสูงเจริญธรรม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร....
แจ้งทุกโรงเรียนเรื่องเลื่อนการอบรมควบคุมภายใน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 47246]
ขอแจ้งเลื่อนการอบรมควมคุมภายในสถานศึกษา วันและสถานที่การอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง....
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2555 อ่าน 47165]
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศดังแนบ....
อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2555 อ่าน 47940]
สพป.กส.3 อบรมครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2555 อ่าน 47139]
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จับสลากในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังไฟล์แนบ........
รับสมัครเพือรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2555 อ่าน 47135]
รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และจับสลากวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555 อ่าน 47003]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา....
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค้นหาสุดยอดเด็กไทยลายมือสวยที่สุดในประเทศไทย รับถ้วยพระราชทานฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555 อ่าน 46987]
หมดเขต ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ประชาสัมพันธ์การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555 อ่าน 46975]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555 อ่าน 47233]
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักสงฆ์พุทธอุทยานภูสูง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สำนักงา....
ประกาศผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2555 อ่าน 47313]
ด้วย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 66] กำลังแสดงหน้าที่ 67 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 68] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110