ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai school lunch [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 524]
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai school lunch....
ลิงค์เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 อ่าน 26304]
....
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 อ่าน 649]
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562....
รูปแบบข้อสอบและTest Blueprint ทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นป.6 และม. 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2562 อ่าน 4652]
รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 อ่าน 493]
.....
ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline และเอกสารที่เกี่ยวข้อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 อ่าน 4618]
.....
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562 อ่าน 573]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในอ้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV....
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 อ่าน 582]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 อ่าน 480]
.....
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 อ่าน 867]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 ได้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และผู้บริหารสถานศึกษาต่างเขต ....
ผลการประเมิน PISA 2015 & เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 อ่าน 1174]
ผลการประเมิน PISA 2015 & เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA....
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 อ่าน 1044]
สารสนเทศ วิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 อ่าน 572]
.....
เอกสาร และ วีดีโอ ประกอบการประชุมผ่านระบบ17 พ.ค.62 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 อ่าน 998]
.....
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SE [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 อ่าน 613]
.....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 107 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107