ชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 อ่าน 47873]
ชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน....
ตารางการอบรมครูยกโรงเรียน โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่น 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 อ่าน 47600]
ตารางการอบรมครูยกโรงเรียน โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่น 3....
AVG Free | Antivirus 2013 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 อ่าน 47821]
....
ประกาศคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555 อ่าน 47333]
ประกาศคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา....
กำหนดแผนการนิเทศและเยี่ยมโรงเรียนดีศรีตำบล ตามโครงการครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 1 จังหวัดกาฬสิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 อ่าน 47947]
เรียน ผู้อำนวยการโรงรียนดีศรีตำบล ทุกโรง เนื่องจากครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแผนการนิเทศและเยี่ยมโรงเรียนดีศรีตำบล จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ให....
รายงานการสังเคราะห์ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 อ่าน 48190]
รายงานการสังเคราะห์ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.กส.3 โดย...นายธ....
การอบรมการสอนและสอนวรรณคดีไทยตามหลักสูตรใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 อ่าน 47376]
ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการสอนอ่านและการสอนวรรณคดีไทย รายละเอียดดังไฟล์แนบ.....
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ และการเก็บเงิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 อ่าน 47983]
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด แจ้งประชาสัมพันธ์ แจ้งการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม....
ค่าตอบแทนนักการภารโรง 22 อัตรามาแล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555 อ่าน 47238]
ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ว่า เงินค่าตอบแทนประจำเดือนของนักการภารโรง ๒๒ อัตรา สพฐ.ยังไม่ได้โอนมาที่ สพป.กส.๓ นั้น วันนี้ สพฐ.ได้โอนเงินมาให้และ เจ้าหน้าที่ได้วางเบิกให้แล้ว วันอังคารที่ ๒๐ พ.ย.....
รับสมัครคัดเลือกครูวิทย์-คณิตฯ (ลูกจ้างรายเดิม) สังกัด สพป./ สพม. (ที่ตั้งเดียวกัน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555 อ่าน 47553]
การรับสมัครคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556....
เมื่อได้ตกเบิกวิทยฐานะครั้งนี้แล้วเดือนต่อไปเงินวิทยฐานะจะได้เท่าเดิม ? [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555 อ่าน 47423]
เงินตกเบิกวิทยฐานะที่ยังไม่ได้รับตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว มีเพื่อนครู ผู้บริหารสงสัยและสอบถามกันว่า เมื่อได้ตกเบิกแล้วเดือนต่อไปวิทยฐานะจะได้เต็ม คือ ๕,๖๐๐ + ๕,๖๐๐ หรือ จะได้ ๓,๕๐๐ บาทตามเดิม ....
เงินตกเบิกวิทยฐานะ ล่าสุด ๑๓ พย.๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 อ่าน 47534]
จากการที่ได้ ปชส.ต่อเนื่องตลอดมา นั้น ณ วันนี้ขอรายงานความเคลื่อนไหวเพื่อทราบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบในระดับโรงเรียน มีความคลาดเคลื่อนพอสมควร เช่น ชื่อตกหล่น เงินได้น้อยกว่าความเป็นจริง บางรายได้....
ตกเบิกเงินเดือน ตค.55 วันนี้แล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 อ่าน 47167]
ตามที่ได้ ปชส.ว่า เงินเดือน ต.ค.๕๕ ได้วางเบิกแล้ว นั้น บัดนี้ ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถเบิกได้แล้ววันที่ ๑๓ พ.ย.๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ส่วนบุคลากรสายงาน ช่าง ต่าง ๆ (ลูกจ้างประจำ) รวม ๑๐....
ด่วน สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 อ่าน 47311]
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
Power point อบรมครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม" [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 อ่าน 47283]
Power point อบรมครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม" ณ ไร่ภูพานรีสอร์ท จ.สกลนคร....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 58] กำลังแสดงหน้าที่ 59 จากทั้งหมด 109 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 60] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109