ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต มาแล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 อ่าน 46859]
ถึงน้อง ๆ ครูขั้นวิกฤตทุกคน สพฐ.โอนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนมาแล้ว จำนวน ๑,๐๓๑,๕๖๒ บาท วางเบิกให้แล้ว คงได้เงินในเร็ว ๆ นี้ ไม่เกินวันพุธ ที่ ๑๔ พ.ย.๕๕ นี้ ครับ....
ตกเบิกเงินเดือนใหม่ของครูและบุคลากรทางทางการศึกษาแล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 อ่าน 47230]
ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วว่า คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เฉพาะเดือน ตค.๕๕ มีการดำเนินงานให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วจะรีบวางโดยเร็ว นั้น วันนี้ได้วางเบิกแล้ว ถ้าหากไม่มีข้อขัดข้องทางเทคนิคอื่น คาดว่าไ....
ครูผู้ช่วย รอง ผอ.รร.ที่มี คศ.๑ เงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท เฮ! ได้แล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 อ่าน 47149]
ตามที่มีเพื่อนครูผู้ช่วย รอง ผอ.โรงเรียน ที่เป็น คศ.๑ เงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท สังกัด สพป.กส.๓ จำนวน ๕๘ ราย สอบถามเข้ามากว่าจะปรับให้เมื่อใด ขอเรียนว่า ขณะนี้ดำเนินการออกคำสั่งปรับให้เรียบร้อยแ....
เงินค่าตอบแทนครู ธุรการและนักการภารโรงมาแล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2555 อ่าน 47189]
ถึงน้อง ๆ ครูธุรการ จำนวน ๘๘ คน ๕,๐๔๒,๑๙๒ บาท และนักการภารโรง จำนวน ๖๒ คน ๒,๒๑๕,๘๑๘ บาท ทุกท่าน ขณะนี้ สพฐ.ได้โอนเงินมาที่ สพป.กส.๓ แล้ว สิ้นเดือน พ.ย.๕๕ นี้ คงเบิกได้....
ความเคลื่อนไหวตกเบิกวิทยฐานะ ล่าสุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 อ่าน 47635]
ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวตกเบิกวิทยฐานะมาตลอดนั้น บัดนี้ มีความเคลื่อนไหว คือ สพฐ.มีหนังสือ ว ๕๖๓๒ ลว. ๓๑ ต.ค.๕๕ มีสาระสำคัญ เบิกจ่ายเงินวิทยะ ให้ผู้ที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ว....
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 อ่าน 47159]
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2556....
ด่วน ! การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 อ่าน 48549]
ตามที่พี่น้องในตำแหน่งครูธุรการ นักการภารโรงและตำแหน่งอื่น ๆ ได้สอบถามทางโทรศัพท์และมีความวิตกกังวลว่าจะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่ ที่ทำสัญญาแล้วเป็นอย่างไร ขอเรียนเพื่อให้น้อง ๆ ทั้่งหลายได้คลายกั....
มอบหมายงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป.กส.๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 อ่าน 47494]
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานราชการและรับทราบผู้กำกับ ดูแลกลุ่มใน สพป.และกลุ่มสถานศึกษาท่าน ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้ ท่า....
แจ้งยกเลิกสมาชิกเดิม [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2555 อ่าน 47030]
แจ้งยกเลิกสมาชิกเดิม....
เงินเดือนครูที่ย้ายมาใหม่รีบติดต่อด่วน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2555 อ่าน 47156]
ด้วยมีคุณครูย้ายมาใหม่ จำนวน ๖ ราย คือ นางพนัสสรณ์ บุญตา, นางภิรมย์ วรรณขาว, น.ส.อมรรัตน์ ถวิล, น.ส.ปาริชาติ แพนบุตร, น.ส.ราตรี ขจรโมทย์ และ นางรัชนี สุวรรณ ขณะนี้เงินเดือนเบิกให้แล้ว ข....
ด่วน ! ตกเบิกเงินวิทยฐานะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2555 อ่าน 47504]
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกท่าน ขณะนี้ได้รับการสอบถามทางโทรศัพท์เป็นจำนวนมากแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์มาตลอด แต่ก็มีข่าวมาว่า เขตนั้นได้ตกเบิกแล้ว เขตนี้จะได้รับวันที่เท่านั้น เท่านี้ และบางท่านระบุเลยว่า....
เงินเดือน ตุลาคม ๕๕ เบิกได้แล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2555 อ่าน 46991]
ด้วย สพป.กส.๓ ได้โอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตค.๕๕ และสามารถเบิกถอนเงินได้ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.ของวันที่ ๒๖ ตค.๕๕ แล้ว อนึ่ง เนื่องจากต้นปีงบประม....
การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2555 อ่าน 47546]
เอกสารถอดประสบการณ์การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น....
ยกเลิกสัญญาจ้างครูวิทยาศาสตร์-ครูคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2555 อ่าน 47233]
ยกเลิกสัญญาจ้างครูวิทยาศาสตร์-ครูคณิตศาสตร์....
ด่วน ! เงินตกเบิกวิทยฐานะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2555 อ่าน 47478]
มีเพื่อนครูและผู้บริหารโรงเรียนสอบถามทางโทรศัพท์และเวลาพบหน้ากันถามเยอะมากว่า เงินตกเบิกวิทยฐานะจะได้วันที่ ๘ หรือ ๑๒ หรือ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ จริงเท็จอย่างไร บางท่านพูดว่า ขณะนี้เงินได้โอนมาอยู่ที่ สพ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 56] กำลังแสดงหน้าที่ 57 จากทั้งหมด 106 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106