เมื่อได้ตกเบิกวิทยฐานะครั้งนี้แล้วเดือนต่อไปเงินวิทยฐานะจะได้เท่าเดิม ? [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555 อ่าน 47267]
เงินตกเบิกวิทยฐานะที่ยังไม่ได้รับตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว มีเพื่อนครู ผู้บริหารสงสัยและสอบถามกันว่า เมื่อได้ตกเบิกแล้วเดือนต่อไปวิทยฐานะจะได้เต็ม คือ ๕,๖๐๐ + ๕,๖๐๐ หรือ จะได้ ๓,๕๐๐ บาทตามเดิม ....
เงินตกเบิกวิทยฐานะ ล่าสุด ๑๓ พย.๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 อ่าน 47380]
จากการที่ได้ ปชส.ต่อเนื่องตลอดมา นั้น ณ วันนี้ขอรายงานความเคลื่อนไหวเพื่อทราบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบในระดับโรงเรียน มีความคลาดเคลื่อนพอสมควร เช่น ชื่อตกหล่น เงินได้น้อยกว่าความเป็นจริง บางรายได้....
ตกเบิกเงินเดือน ตค.55 วันนี้แล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 อ่าน 47010]
ตามที่ได้ ปชส.ว่า เงินเดือน ต.ค.๕๕ ได้วางเบิกแล้ว นั้น บัดนี้ ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถเบิกได้แล้ววันที่ ๑๓ พ.ย.๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ส่วนบุคลากรสายงาน ช่าง ต่าง ๆ (ลูกจ้างประจำ) รวม ๑๐....
ด่วน สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 อ่าน 47081]
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
Power point อบรมครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม" [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2555 อ่าน 47147]
Power point อบรมครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม" ณ ไร่ภูพานรีสอร์ท จ.สกลนคร....
ด่วน ! เงินตกเบิกวิทยฐานะ ณ ๘ พย.๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 อ่าน 47617]
ตามที่ได้แจ้งข่าวเรื่องตกเบิกวิทยฐานะตลอดมา นั้น ขอแจ้งข่าวล่าสุด ณ วันนี้ มีบางท่านไปปล่อยข่าวฝ่ายการเงินได้เบิกเงินเข้าบัญชีเอาไว้เพื่อจะได้บอกเบี้ยเยอะ ๆ แล้วจึงเบิกให้ครู ท่านที่เข้าใจอย่างนี้ข....
ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต มาแล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 อ่าน 46842]
ถึงน้อง ๆ ครูขั้นวิกฤตทุกคน สพฐ.โอนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนมาแล้ว จำนวน ๑,๐๓๑,๕๖๒ บาท วางเบิกให้แล้ว คงได้เงินในเร็ว ๆ นี้ ไม่เกินวันพุธ ที่ ๑๔ พ.ย.๕๕ นี้ ครับ....
ตกเบิกเงินเดือนใหม่ของครูและบุคลากรทางทางการศึกษาแล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 อ่าน 47197]
ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วว่า คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เฉพาะเดือน ตค.๕๕ มีการดำเนินงานให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วจะรีบวางโดยเร็ว นั้น วันนี้ได้วางเบิกแล้ว ถ้าหากไม่มีข้อขัดข้องทางเทคนิคอื่น คาดว่าไ....
ครูผู้ช่วย รอง ผอ.รร.ที่มี คศ.๑ เงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท เฮ! ได้แล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 อ่าน 47127]
ตามที่มีเพื่อนครูผู้ช่วย รอง ผอ.โรงเรียน ที่เป็น คศ.๑ เงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท สังกัด สพป.กส.๓ จำนวน ๕๘ ราย สอบถามเข้ามากว่าจะปรับให้เมื่อใด ขอเรียนว่า ขณะนี้ดำเนินการออกคำสั่งปรับให้เรียบร้อยแ....
เงินค่าตอบแทนครู ธุรการและนักการภารโรงมาแล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2555 อ่าน 47158]
ถึงน้อง ๆ ครูธุรการ จำนวน ๘๘ คน ๕,๐๔๒,๑๙๒ บาท และนักการภารโรง จำนวน ๖๒ คน ๒,๒๑๕,๘๑๘ บาท ทุกท่าน ขณะนี้ สพฐ.ได้โอนเงินมาที่ สพป.กส.๓ แล้ว สิ้นเดือน พ.ย.๕๕ นี้ คงเบิกได้....
ความเคลื่อนไหวตกเบิกวิทยฐานะ ล่าสุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 อ่าน 47612]
ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวตกเบิกวิทยฐานะมาตลอดนั้น บัดนี้ มีความเคลื่อนไหว คือ สพฐ.มีหนังสือ ว ๕๖๓๒ ลว. ๓๑ ต.ค.๕๕ มีสาระสำคัญ เบิกจ่ายเงินวิทยะ ให้ผู้ที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ว....
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 อ่าน 47135]
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2556....
ด่วน ! การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 อ่าน 48519]
ตามที่พี่น้องในตำแหน่งครูธุรการ นักการภารโรงและตำแหน่งอื่น ๆ ได้สอบถามทางโทรศัพท์และมีความวิตกกังวลว่าจะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่ ที่ทำสัญญาแล้วเป็นอย่างไร ขอเรียนเพื่อให้น้อง ๆ ทั้่งหลายได้คลายกั....
มอบหมายงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป.กส.๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 อ่าน 47469]
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานราชการและรับทราบผู้กำกับ ดูแลกลุ่มใน สพป.และกลุ่มสถานศึกษาท่าน ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้ ท่า....
แจ้งยกเลิกสมาชิกเดิม [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2555 อ่าน 47007]
แจ้งยกเลิกสมาชิกเดิม....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 55] กำลังแสดงหน้าที่ 56 จากทั้งหมด 106 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 57] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106