powerpoint การประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2555 อ่าน 47021]
powerpoint การประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนเรียนร่วม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กส. 3....
แจ้งรายชื่อครูคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม : แบบฝึกเสริมทักษะการคิดเลขเป็น สำห [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2555 อ่าน 46905]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จะดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ การคิดเลขเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นั้น ในการนี้สำนักงานเขตพื้....
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 อ่าน 46646]
ด้วย สพป.กส.3 ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้กับโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในสพป.กส.3 จำนวน 31 โรงเรียน โรงเรียนเรียนร่วม 124 โรงเรียน จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียน....
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นและรับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการ "พอเพียง เพื่อเพียงพอ" [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 อ่าน 46759]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นและรับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการ "พอเพียง เพื่อเพียงพอ"....
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2555 อ่าน 46662]
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 - 4 มิถุนายน 2555 ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง จ.กาฬสินธุ์ ภายในงานม....
บัญชีรายชื่อข้าราชการครุ ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่ฯ อนุมัติโครงการครูคืนถิ่น สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 อ่าน 46733]
รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้........
การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 อ่าน 46791]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับการอุดหนุนส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามแนวทางที่คุรุสภากำหนด รายละเอียดดังแนบ....
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการ "การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 อ่าน 46727]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการ "การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย"....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ไปพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ ๑๗ - ๒๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 อ่าน 46663]
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ....
คะแนน NT ป.3 ภาคปรนัย และ ม.2 ปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2555 อ่าน 49136]
งานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ ขอแจ้งผลการทดสอบ NT ป.3 และ ม.2 ดังนี้ค่ะ 1. คะแนน NT ป.3 ภาคปรนัย รายโรง และรายบุคคล 2. คะแนน NT ม.2 เฉพาะรายโรง (เนื่องจาก สพฐ. ยังไม่รายงานคะแนนรายบุคคล)....
ขอข้อมูลเพื่อจัดทำกลยุทธ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 อ่าน 46659]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมาติดตามกลยุทธ์ ในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2555 จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูล ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้....
รับบัตรประกันสังคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2555 อ่าน 46522]
นางลัดดา เจริญชาติ รับบัตรประกันสังคมที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์....
ค่าสถิติพื้นฐานและขีดจำกัดล่าง O-NET, NT ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติมNTภาคปรนัย) [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2555 อ่าน 53435]
งานวัดและประเมินผลการศึกษา ขอแจ้งเอกสารประกอบการคิดค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน - สรุปค่าสถิติพื้นฐานและขีดจำกัดล่างจากคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2554 - คะแ....
ร่วมทำบุญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 อ่าน 46864]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยท่านผอ.ครรชิต วรรณชา มอบหมายให้ท่านรองปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ ....
สทศ. ประกาศผล O-NET ปี 54 (เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2555 อ่าน 49824]
สทศ. ประกาศผล O-NET ปี 54 ป.6 และ ม.3 แล้วนะคะ ทั้งรายบุคคล และระดับโรงเรียน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 52] กำลังแสดงหน้าที่ 53 จากทั้งหมด 94 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 54] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94