ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562 อ่าน 590]
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562 ....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 อ่าน 422]
.....
ระบบจัดการสอบ O-NET [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 อ่าน 6167]
.....
ปฏิทินสอบ RT ป 1, NT ป 3 และ web ระบบจัดการสอบ RT ป 1, NT ป 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 อ่าน 1816]
.....
การดำเนินโครงการคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบว [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2562 อ่าน 518]
การดำเนินโครงการคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๓....
web ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 อ่าน 1627]
....
ศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 อ่าน 6934]
....
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 อ่าน 504]
.....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่าน 509]
.....
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2562 อ่าน 572]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 อ่าน 632]
....
คู่มือปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562 อ่าน 707]
คู่มือปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง2561....
สารสนเทศงานประกันคุณภาพฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 1206]
สารสนเทศงานประกันคุณภาพฯ 1.กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [บันทึกอัตโนมัติ] 2.ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผ่าน PLC_ 12 8 62 ผ 3.นำผล O-NET NT ไปใช้(สพฐ.5 ก.ค.2562) 4.นำเสนอ Co-5 st....
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 711]
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา....
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 581]
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 107 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107