Power point การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา โดย ผอ.สพป.กส.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 46593]
Power point การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา โดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
ไฟล์ การนำเสนอ การประชุมปฏิบัติการรวมพลังนักเรียนจิตอาสาขจัดยาเสพติดและโรงเรียนวิถีพุทธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 46668]
ไฟล์ การนำเสนอ การประชุมปฏิบัติการรวมพลังนักเรียนจิตอาสาขจัดยาเสพติดและโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์....
ไฟล์ powerpoint การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 55296]
ไฟล์ powerpoint การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของ ผอ.สะอาด เนาวะราช บรรยายเมื่อ 3 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักสงฆ์พุทธอุทยานภูสูงเจริญธรรม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร....
แจ้งทุกโรงเรียนเรื่องเลื่อนการอบรมควบคุมภายใน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 46684]
ขอแจ้งเลื่อนการอบรมควมคุมภายในสถานศึกษา วันและสถานที่การอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง....
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2555 อ่าน 46478]
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศดังแนบ....
อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2555 อ่าน 47154]
สพป.กส.3 อบรมครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2555 อ่าน 46631]
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จับสลากในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังไฟล์แนบ........
รับสมัครเพือรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2555 อ่าน 46605]
รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และจับสลากวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555 อ่าน 46537]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา....
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค้นหาสุดยอดเด็กไทยลายมือสวยที่สุดในประเทศไทย รับถ้วยพระราชทานฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555 อ่าน 46499]
หมดเขต ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ประชาสัมพันธ์การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555 อ่าน 46451]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555 อ่าน 46657]
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักสงฆ์พุทธอุทยานภูสูง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สำนักงา....
ประกาศผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2555 อ่าน 46729]
ด้วย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ....
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2555 อ่าน 46697]
ด้วย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ....
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2555 อ่าน 46512]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังแนบ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 45] กำลังแสดงหน้าที่ 46 จากทั้งหมด 89 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 47] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89