ผลการประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557 อ่าน 2726]
การประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ปีการศึกษา 2556....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 1626]
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ยื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่โรงเรียนการไปรษณีย์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร โทร ๐ - ๒๘๓๑ - ๓๗๗๕ , ๐ - ๒๕๗๓ - ๗๑๒๖ หรือดูรายละเอี....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 1520]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....
ขอแสดงความเสียใจกับน้องไก่และครอบครัว [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2557 อ่าน 1905]
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่....
เอกสารการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 1435]
เอกสารการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ชุดนี้ เป็นเอกสารการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา....
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2557 อ่าน 6429]
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557....
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2557 อ่าน 1555]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 13,800 บาท....
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 12591]
.......
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 19981]
.......
แจ้งกลุ่มสถานศึกษาที่กรอกข้อมูลการอ่านนักเรียนชั้นป.3และป.6ไม่สมบูรณ์ไม่แนบรายชื่อนักเรียน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 1377]
ถึงครูธุรการประจำกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 , 7 และ10 เนื่องจากในวันที่13 มีนาคม 2557 ทางเขตพื้นที่ได้เชิญครูธุรการกลุ่มสถานศึกษาละ2คนมาดำเนินการกรอกข้อมูลการทดสอบความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นป.3และ....
เชิญประชุมครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 2545]
เรียนเชิญ ครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จึงเรียนมาเพื่อทราบ. ลงชื่อ. สนั่น นนทมาตย์ (นายสนั่น นนมา....
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลรายงานจุดเน้นยังไม่เรียบร้อยครั้งที่1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 1615]
ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบการรายงานจุดเน้น(ที่มาดำเนินการวันที่ในวันที่13มีนาคม2557) ในกลุ่มสถานศึกษา ที่มีรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้อยู่ ได้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาอีกครั้ง ว่าดำเนินก....
การชี้แจงการกรอกข้อมูลสนับสนุนการรายงานจุดเน้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 1307]
เรียน ผู้รับผิดชอบการรายงานจุดเน้นฯ เนื่องจากทางสพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทำการรายงานจุดเน้นฯ ออนไลน์ ทางเขตพื้นที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการบันทึกข้อมูลสนับสนุนหลายโรงเรียนปฏิบัติไม่ถู....
สวดอภิธรรมคุณพ่อเจริญ อึ้งจะนิล [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2557 อ่าน 1052]
สวดอภิธรรมคุณพ่อเจริญ อึ้งจะนิล....
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 3711]
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://school.stabdb.com/....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 44] กำลังแสดงหน้าที่ 45 จากทั้งหมด 106 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 46] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106