Download วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ฉบับเดือนธันวาคม 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2555 อ่าน 1452]
.......
ประชาสัมพันธ์ Website งานวิจัย..วัดและประเมินผลฯ (การสอบ NT' 55) [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2555 อ่าน 47690]
นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลการวัดประเมินผล O-NET, NT, LAS และอื่นๆ นำเสนอรูปภาพกิจกรรมงานวิจัย...วัดผลฯ ตาม link เลยนะคะ....
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียมการประเมินผล [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2555 อ่าน 47108]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมิน ขอให้ download file ทางระบบ e-office และนำส่งภายในวันที่ 7 ธ.ค. 55 ทางระบบ e-0ffice....
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยชั้นสูง และการใช้ 3G [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2555 อ่าน 46957]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร....
งาน "เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๒๕๕๕" [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2555 อ่าน 46893]
งาน "เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๒๕๕๕"....
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2555 อ่าน 46778]
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕....
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2555 อ่าน 46801]
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท....
วันนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางไปร่วมทอดจุลกฐิน ณ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2555 อ่าน 46957]
ด้วย สพป.กส. ๓ กำหนดจัดจุลกฐินขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อนำไปทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์โคกหนองสองห้อง บ้านมะหรี่ ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้บริหาร....
ชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 อ่าน 47377]
ชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน....
ตารางการอบรมครูยกโรงเรียน โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่น 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 อ่าน 47175]
ตารางการอบรมครูยกโรงเรียน โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่น 3....
AVG Free | Antivirus 2013 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 อ่าน 47384]
....
ประกาศคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555 อ่าน 46906]
ประกาศคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา....
กำหนดแผนการนิเทศและเยี่ยมโรงเรียนดีศรีตำบล ตามโครงการครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 1 จังหวัดกาฬสิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 อ่าน 47510]
เรียน ผู้อำนวยการโรงรียนดีศรีตำบล ทุกโรง เนื่องจากครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแผนการนิเทศและเยี่ยมโรงเรียนดีศรีตำบล จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ให....
รายงานการสังเคราะห์ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 อ่าน 47687]
รายงานการสังเคราะห์ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.กส.3 โดย...นายธ....
การอบรมการสอนและสอนวรรณคดีไทยตามหลักสูตรใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 อ่าน 46819]
ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการสอนอ่านและการสอนวรรณคดีไทย รายละเอียดดังไฟล์แนบ.....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 43] กำลังแสดงหน้าที่ 44 จากทั้งหมด 95 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 45] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95