Power point อบรมครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 อ่าน 1117]
Power point อบรมครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม"....
5 บท รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 อ่าน 1813]
โดยงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.กส.3....
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ย้ายสับเปลี่ยน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2556 อ่าน 2016]
สพป.กส.3 ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ย้ายสับเปลี่ยน)....
ยกเลิกประกาศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556 อ่าน 1224]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องยกเลิกประกาศ....
โครงการพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556 อ่าน 1164]
โครงการพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว....
แจ้งรายชื่อโรงเรียนแกนนำที่จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร " [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2556 อ่าน 1406]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนแกนนำที่จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม" ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา โรงแรมวั....
ขออนุญาตเข้าดำเนินการสำรวจความพร้อมของวงจรสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2556 อ่าน 1106]
-....
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2556 อ่าน 2129]
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ระดับสถานศึกษา ....
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2556 อ่าน 5400]
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2556....
เอกสารชี้แจงกิจกรรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2556 อ่าน 1421]
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ....
อบรมงานอาชีพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2556 อ่าน 1425]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดโครงการอบรมงานอาชีพ ....
โครงการอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPE (Information Technology Professional Exam [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2556 อ่าน 1407]
โครงการอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPE (Information Technology Professional Examination)....
การแข่งขันกีฬาประเภทมวยชกมหากุศล เพื่อหารายได้พัฒนาบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2556 อ่าน 2083]
การแข่งขันกีฬาประเภทมวยชกมหากุศล เพื่อหารายได้พัฒนาบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อต้านยาเสพติด....
Power point การสั่งซื้อและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ (ปพ.) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2556 อ่าน 1627]
Power point การสั่งซื้อและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ (ปพ.)....
แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2556 อ่าน 6657]
แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 40] กำลังแสดงหน้าที่ 41 จากทั้งหมด 95 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 42] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95