ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 7 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557 อ่าน 1881]
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ในโรงเรียน รุ่นที่ 7 ซึ่งปรากฏว่ามีโรงเรียนในสังกัด สพป.กส.3 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการจำนวน 1 โรงเรียน ได้แ....
ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหาพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิมพ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2557 อ่าน 1336]
ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหาพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิมพ์....
ประกาศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 1460]
ประกาศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1....
ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2557 อ่าน 9654]
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556 ให้โรงเรียนสืบค้นเพิ่มเติมและ download ข้อมูลได้โดยระบุ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทางเวบไซต์ http://nt-r....
ผลการประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557 อ่าน 2538]
การประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ปีการศึกษา 2556....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 1407]
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ยื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่โรงเรียนการไปรษณีย์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร โทร ๐ - ๒๘๓๑ - ๓๗๗๕ , ๐ - ๒๕๗๓ - ๗๑๒๖ หรือดูรายละเอี....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 1304]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....
ขอแสดงความเสียใจกับน้องไก่และครอบครัว [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2557 อ่าน 1709]
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่....
เอกสารการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 1250]
เอกสารการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ชุดนี้ เป็นเอกสารการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา....
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2557 อ่าน 6081]
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557....
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2557 อ่าน 1359]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 13,800 บาท....
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 10777]
.......
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 19044]
.......
แจ้งกลุ่มสถานศึกษาที่กรอกข้อมูลการอ่านนักเรียนชั้นป.3และป.6ไม่สมบูรณ์ไม่แนบรายชื่อนักเรียน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 1173]
ถึงครูธุรการประจำกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 , 7 และ10 เนื่องจากในวันที่13 มีนาคม 2557 ทางเขตพื้นที่ได้เชิญครูธุรการกลุ่มสถานศึกษาละ2คนมาดำเนินการกรอกข้อมูลการทดสอบความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นป.3และ....
เชิญประชุมครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 2205]
เรียนเชิญ ครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จึงเรียนมาเพื่อทราบ. ลงชื่อ. สนั่น นนทมาตย์ (นายสนั่น นนมา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 37] กำลังแสดงหน้าที่ 38 จากทั้งหมด 99 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 39] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99