ขอแสดงความเสียใจกับน้องไก่และครอบครัว [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2557 อ่าน 1516]
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่....
เอกสารการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 1107]
เอกสารการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ชุดนี้ เป็นเอกสารการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา....
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2557 อ่าน 5338]
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557....
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2557 อ่าน 1216]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 13,800 บาท....
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 9122]
.......
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 18486]
.......
แจ้งกลุ่มสถานศึกษาที่กรอกข้อมูลการอ่านนักเรียนชั้นป.3และป.6ไม่สมบูรณ์ไม่แนบรายชื่อนักเรียน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 1039]
ถึงครูธุรการประจำกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 , 7 และ10 เนื่องจากในวันที่13 มีนาคม 2557 ทางเขตพื้นที่ได้เชิญครูธุรการกลุ่มสถานศึกษาละ2คนมาดำเนินการกรอกข้อมูลการทดสอบความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นป.3และ....
เชิญประชุมครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 1798]
เรียนเชิญ ครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จึงเรียนมาเพื่อทราบ. ลงชื่อ. สนั่น นนทมาตย์ (นายสนั่น นนมา....
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลรายงานจุดเน้นยังไม่เรียบร้อยครั้งที่1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 1231]
ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบการรายงานจุดเน้น(ที่มาดำเนินการวันที่ในวันที่13มีนาคม2557) ในกลุ่มสถานศึกษา ที่มีรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้อยู่ ได้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาอีกครั้ง ว่าดำเนินก....
การชี้แจงการกรอกข้อมูลสนับสนุนการรายงานจุดเน้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 983]
เรียน ผู้รับผิดชอบการรายงานจุดเน้นฯ เนื่องจากทางสพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทำการรายงานจุดเน้นฯ ออนไลน์ ทางเขตพื้นที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการบันทึกข้อมูลสนับสนุนหลายโรงเรียนปฏิบัติไม่ถู....
สวดอภิธรรมคุณพ่อเจริญ อึ้งจะนิล [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2557 อ่าน 703]
สวดอภิธรรมคุณพ่อเจริญ อึ้งจะนิล....
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 3222]
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://school.stabdb.com/....
แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2557 อ่าน 792]
แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค.(2) ....
คู่มือการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2557 อ่าน 2019]
สำนักลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬิสนธุ์ เขต ๓ จะดำเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือโดยมีหลักเกณฑ์การประกวดตามคู่มือ....
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๑) แทนตำแหน่งท [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2557 อ่าน 1216]
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๑) แทนตำแหน่งที่ว่าง ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 32] กำลังแสดงหน้าที่ 33 จากทั้งหมด 94 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 34] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94