Usernameและ PASSWORD ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา(ใหม่) [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2560 อ่าน 1461]
Usernameและ PASSWORD ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา(ใหม่) ระบบจะปิดวันที่ 30 มกราคม 2560 ....
แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 อ่าน 2446]
สพฐ.ทำวีดีโออธิบายความรู้และวิธีคิดในการทำข้อสอบ Pre O-NET ให้โรงเรียนเลือกใช้ตามความเหมาะสม โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/505 ....
แบบทดสอบการอ่านเขียน ป1-ป6 ประจำเดือนมกราคม2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 อ่าน 2883]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เนื่องจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และสถาบันภาษาไทยได้ออกแบบทดสอบการอ่านเขียนสำหรับ ป1-ป6 ประจำเดือนมกราคม2560 ใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระดับเกณฑ์การ....
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 อ่าน 1319]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง....
แบบรายงานข้อมูล QAMS [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 อ่าน 6498]
......
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 อ่าน 938]
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม....
โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560 อ่าน 908]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้กำหนดสถานที่สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ....
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 อ่าน 997]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อแต่งตั้ง(ย่าย)ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 อ่าน 854]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ....
แบบประเมินการทดสอบการอ่าน/เขียน ประจำเดือนมกราคม 2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2560 อ่าน 4775]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่าน การเขียน สำหรับกรรมการและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2560 (สำหรับชั้นอื่นๆ โรงเรียนสามารถดำเนินการได้เอง) กำหนดรายงานผ่านระบบ e-M....
การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559 ชั้นป.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2560 อ่าน 4150]
การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559 ชั้นป.3 โรงเรียนเข้าตรวจสอบข้อมูล นักเรียน เข้าระบบ NT-Access ที่ http://180.180.244.44 ....
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2560 อ่าน 1667]
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู....
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาและการเขียนการประเมินตนเอง (SAR) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2560 อ่าน 1833]
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาและการเขียนการประเมินตนเอง (SAR)....
ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2560 อ่าน 897]
ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา....
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1734]
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 19] กำลังแสดงหน้าที่ 20 จากทั้งหมด 106 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106