หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 อ่าน 824]
....
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก_รับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563_19ม.ค.64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 อ่าน 282]
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก_รับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563_19ม.ค.64....
หนังสือ แจ้งสถานศึกษาที่พร้อม สมัครใจ ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2564 อ่าน 295]
หนังสือ แจ้งสถานศึกษาที่พร้อม สมัครใจ ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 อ่าน 512]
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น.....
การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอก COVID -19 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 อ่าน 350]
การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอก COVID -19....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 อ่าน 293]
.....
เว็บไซต์รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 อ่าน 474]
.....
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สอบคัดเลือกรอบที [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 อ่าน 336]
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑)....
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบำนาญ ปี 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 อ่าน 1553]
....
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 อ่าน 1347]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 ให้รวบรวมส่งเอกสารคำร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และให้รวบรวมส่งเอกสารคำร้องขอย้ายต่างเขต ภายในวันที....
ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 อ่าน 978]
ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564....
เกียรติบัตรอบรม School MIS [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 อ่าน 760]
......
แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ3) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 อ่าน 1591]
แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ3)....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 อ่าน 667]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 5 ตำแหน่ง และตำแหน่งที่คาดว่าจะบว่าง ขอให้ท่านที่มีความประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 3....
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 อ่าน 375]
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (เพิ่มเติม)....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110