ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องกำหนดการสอบพนักงานธุรการ และวิชาที่สอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2552 อ่าน 49634]
แจ้งแนวปฏิบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา....
ประกาศ เลื่อนสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จาก วันที่26 เมษายน 2552 เป็น วันที่ 29 เมษายน 2552 พร้อม [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2552 อ่าน 49748]
.......
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษา (นักเรียนทุน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง คร [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2552 อ่าน 49404]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษา (นักเรียนทุน) โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย....
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2552 อ่าน 48883]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย....
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2552 อ่าน 50158]
.......
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2552 อ่าน 49103]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2552 อ่าน 49188]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน....
ด่วนที่สุด ให้ทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2552 อ่าน 48772]
ด่วนที่สุด ให้ทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต....
เชิญชมนิทรรศการตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2552 อ่าน 49542]
เชิญชมนิทรรศการ....
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2552 อ่าน 49534]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์....
การพัฒนาครูผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (GURU) [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2552 อ่าน 50350]
การพัฒนาครูผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (GURU)....
ข่าวจากศูนย์ GPA สพฐ.แจ้งโรงเรียนมัธยมที่ใช้หลักสูตรใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2552 อ่าน 51375]
แจ้งโรงเรียนในปีการศึกษา2552โรงเรียนใดที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (โรงเรียนนำร่อง+โรงเรียนพร้อมใช้)ให้บันทึกแจ้งยืนยัน ....
การให้บริการพื้นที่สร้างเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนในสังกัด (web hosting) [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2552 อ่าน 50408]
การให้บริการพื้นที่สร้างเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนในสังกัด (web hosting)....
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2552 ต้องเช็คความครบถ้วนของรายการให้ถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2552 อ่าน 50194]
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2552 ต้องเช็คความครบถ้วนของรายการให้ถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา....
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552 อ่าน 49564]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 101] กำลังแสดงหน้าที่ 102 จากทั้งหมด 106 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 103] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106