ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 964]
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ....
เอกสารปรกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 อ่าน 1379]
เอกสารประกอบการอบรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู....
สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ปีพ.ศ.2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 อ่าน 1688]
....
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562 อ่าน 1003]
....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 อ่าน 756]
.....
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการสอนปฐมวัย-ม.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562 อ่าน 10721]
....
การใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 อ่าน 3784]
การใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามารถ Download ข้อสอบมาตรฐานชั้นป. 2- 4 และชั้น ป. 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2ปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ** ไฟล์ข้อสอบทุกระดับชั้นใส่รหัสผ่านไว้ โทรติด....
แจ้งวันหยุดทำการชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 อ่าน 948]
สหกรณ์ออมทรัพย์ เสมากาฬสินธุ์ ส่งหนังสือแจ้งหยุดทำการชั่วคราว เนื่องเป็นวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เป็นเวลา 1 วัน)....
แนวทางการเขียนSAR ปี2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 อ่าน 1475]
....
การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบสอง ระดับประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 อ่าน 701]
การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบสอง ระดับประเทศ ....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 อ่าน 1074]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 อ่าน 780]
.....
ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2562 อ่าน 824]
บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด มีความประสงค์ขอนำเสนอรายการสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการศึกษาเรียนรวม....
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 อ่าน 1044]
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒....
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป. 6 ปีการศึกษา 25 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 อ่าน 1574]
.....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10 จากทั้งหมด 109 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 11] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109