ผลการประเมิน PISA 2015 & เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 อ่าน 134]
ผลการประเมิน PISA 2015 & เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA....
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 อ่าน 474]
สารสนเทศ วิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 อ่าน 171]
.....
เอกสาร และ วีดีโอ ประกอบการประชุมผ่านระบบ17 พ.ค.62 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 อ่าน 517]
.....
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SE [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 อ่าน 260]
.....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 อ่าน 224]
.....
แนวทางการเขียนSARปี2561(word) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 อ่าน 1447]
.....
แจ้งโรงเรียนเรื่องการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 อ่าน 536]
.....
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 อ่าน 419]
.....
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NETปีกศ. 2561 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 อ่าน 704]
.....
เว็บการรายงานภาวะทุพโภชนาการ และคู่มือการใช้โปรแกรม Thai school lunch [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 อ่าน 1000]
....
แนวทางการเขียนSARปี2561(เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2562 อ่าน 871]
แนวทางการเขียนSARปี2561(เพิ่มเติม)....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562 อ่าน 313]
.....
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 423]
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ....
เอกสารปรกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 อ่าน 658]
เอกสารประกอบการอบรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 101 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101