รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนเมษายน 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 อ่าน 122]
.....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 อ่าน 411]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ท่านที่ประสงค์ขอย้ายให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 ระหว่างวันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2563 (ในวันเวลารา....
มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 อ่าน 168]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ....
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 955]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 337]
.....
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบสอง ระดับประเทศ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 อ่าน 374]
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบสอง ระดับประเทศ)....
รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2563 อ่าน 1384]
รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2563 อ่าน 858]
....
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 อ่าน 722]
....
การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถาณนการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับผู [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 อ่าน 1263]
การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถาณนการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2563....
หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อคำสั่งการขอนายกรัฐมนตรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 314]
.......
ซักซ้อความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 292]
..........
การสำรวจเพื่อการวางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 อ่าน 1160]
.....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 อ่าน 265]
.....
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 อ่าน 253]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 106 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106