โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โครงการโคกหรองนา โมเดล กาฬสิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 อ่าน 65]
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โครงการโคกหรองนา โมเดล กาฬสินธุ์....
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 อ่าน 124]
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนกันยายน 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2563 อ่าน 81]
.....
เกียรติบัตร O-NET และ NT ปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2563 อ่าน 362]
เกียรติบัตร O-NET และ NT ปีการศึกษา 2562....
ประกาศผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 อ่าน 314]
แจ้งประกาศผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 256....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 อ่าน 180]
.....
ประชาสัมพันธ์การสรรหาครูเพื่อเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 อ่าน 217]
.....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 อ่าน 330]
.....
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 อ่าน 856]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาภายในที่ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารภายในเขตวันที่ 15 ส.ค. 2563(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสำ....
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 อ่าน 511]
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี 2564....
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกค [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 อ่าน 523]
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 อ่าน 340]
.....
การส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 อ่าน 1034]
เรื่อง การส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดดังนี้ ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 อ่าน 1309]
....
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 อ่าน 545]
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 108 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108