ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 อ่าน 145]
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น.....
การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอก COVID -19 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 อ่าน 87]
การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอก COVID -19....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 อ่าน 76]
.....
เว็บไซต์รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 อ่าน 220]
.....
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สอบคัดเลือกรอบที [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 อ่าน 108]
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑)....
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบำนาญ ปี 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 อ่าน 569]
....
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 อ่าน 927]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 ให้รวบรวมส่งเอกสารคำร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และให้รวบรวมส่งเอกสารคำร้องขอย้ายต่างเขต ภายในวันที....
ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 อ่าน 660]
ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564....
เกียรติบัตรอบรม School MIS [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 อ่าน 478]
......
แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ3) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 อ่าน 1461]
แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ3)....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 อ่าน 551]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 5 ตำแหน่ง และตำแหน่งที่คาดว่าจะบว่าง ขอให้ท่านที่มีความประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 3....
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 อ่าน 270]
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (เพิ่มเติม)....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 อ่าน 195]
.....
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 อ่าน 325]
ด้วย สพฐ ได้แจ้งการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายทุก 3 ปี....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 อ่าน 291]
.....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 109 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109