ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 อ่าน 105]
.....
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563 อ่าน 120]
.....
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดร [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 อ่าน 223]
.....
รายงายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 อ่าน 220]
......
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน มิถุนายน2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 อ่าน 216]
.....
ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 อ่าน 2541]
.....
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 อ่าน 282]
.....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธี เฉพาะเจาะจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 อ่าน 346]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง....
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพสัดหลังเก่า ประจำปีงบประมาณ 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 อ่าน 239]
.....
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 403]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา....
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 อ่าน 564]
.....
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 อ่าน 554]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562....
ประมูลขายทอดตลาดไม้พยุงในที่ราชพัสดุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 อ่าน 713]
ประมูลขายทอดตลาดไม้พยุงในที่ราชพัสดุ....
ประมูลขายทอดตลาดไม้พยุงในที่ราชพัสดุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 อ่าน 1349]
จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดไม้พยุงในที่ราชพัสดุ ของโรงเรียนบ้านดงแหลม ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ....
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน (IC๑) และระบบปฏิบัติก [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 อ่าน 759]
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน (IC๑)และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสานักงานประจาปีงบประ....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12