วันแห่งเกียรติยศ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2554 อ่าน 46807]
วันแห่งเกียรติยศ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน....
วันแห่งเกียรติยศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2554 อ่าน 47189]
โรงเรียนบ้านนาคู จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ชั้น อนุบาลปีที่ 2 และมอบแบบปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมอบอุปกรณ์การประชุม (เก้าอี้) ให้โรงเรียน ....
"กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา" โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47576]
"กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา" โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน โดยคณะครู ชาวบ้าน คณะ....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกฯวันที่ 14 -15 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราช [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2554 อ่าน 47317]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานของศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก" เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์....
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2553 อ่าน 1921]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ของกลุ่ม สถานศึกษา กลุ่ม 2 ณ สำนักงานกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 โรงเรียน บ้านนาคู อำเภอนาคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิุ์นธุ์ เขต 3....
โครงงานคุณธรรมสำนึกดี >> โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2553 อ่าน 50045]
โครงงานคุณธรรมสำนึกดี ....
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2553 อ่าน 48893]
.......
ประมวลภาพการอบรม "โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ณ วัดป [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2553 อ่าน 48808]
ประมวลภาพการอบรม "โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ณ วัดป่าพัฒนาราม ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553 โดย โดยมีโรงเรียนส่ง....
รวมภาพการอบรม "โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน" ณ วัดป่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2553 อ่าน 48358]
รวมภาพการอบรม "โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน" กิจกรรม "ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา" และกิจกรรม "โครงงานคุณธรรมสำนึกดี ( CSR )" ณ วัดป่ามหานิกาย ตำบ....
โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2553 อ่าน 48709]
....
มอบทุนการศึกษา/อุปกรณ์กีฬา [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2553 อ่าน 48818]
มอบทุนการศึกษา โดย หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงอำเภอสมเด็จ นายพินิจ ไวแสน....
พิธีเปิดป้าย "ห้องสมุดรวมใจ" โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2553 อ่าน 49148]
พิธีเปิดป้าย "ห้องสมุดรวมใจ" โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง เมื่อวันที่ 2กรกฎาคม 2553....
Sci-Math.Com Camp N.P.K. 2010 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2553 อ่าน 48977]
ค่ายวิทย์-คณิตฯ-คอมฯ Sci-Math.Com Camp N.P.K. 2010 โรงเรียนนามนพิทยาคม....
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่:วันต่อต้านนยาเสพติดสากล [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2553 อ่าน 50091]
คำบงพิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล....
การอบรมตามโครงการส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2553 อ่าน 48901]
การอบรมตามโครงการส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 1 ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 69] กำลังแสดงหน้าที่ 70 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 71] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78