โรงเรียนหนองบัวใน อบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 907]
โรงเรียนหนองบัวใน นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับการอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกา....
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการยอดเยี่ยม [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 1636]
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนางานในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนบ้าน....
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 1027]
....
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2556 อ่าน 1078]
........
การสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 อ่าน 1180]
การสัมมนาผุูบังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู....
พิธีไหว้ครู โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1932]
พิธีไหว้ครูถือเป็นเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โรงเ....
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1123]
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 Thursday ,June 20,2013 นายสมยศ เพ็งผลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ....
"พิธีไหว้ครู" โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 983]
"พิธีไหว้ครู" โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร....
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2556 อ่าน 1347]
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน โดยการนำของ นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำการศึกษา ปี 2556....
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี2556 โรงเรียนบ้านโพนแพง 13 มิถุนายน 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2556 อ่าน 1093]
....
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 1295]
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556....
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 1280]
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖....
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1295]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. 3 ประธานในพิธีร่วมเปิดงาน โครงการโรงเรียนสุจริต(Upright School Project) Created by Supervisor Upit Muanthong....
การกรอกข้อมูลนักเรียนบนเว็บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1036]
การกรอกข้อมูลนักเรียนบนเว็บ เข้าไปที่กาฬสินธุ์ 3 หัวข้อข่าวเด่นประจำวันนี้ เลือกการจัดทำข้อมุลสารสนเทศ ปี 2556 DMC ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 โดย นายศักดิ์ชัย แสนโยธา ลว.4 มิ.ย. 2556 เลือกกรอกข้....
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1195]
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมไหว้ครูตามลำดับ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 44] กำลังแสดงหน้าที่ 45 จากทั้งหมด 77 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 46] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77