กิจรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 อ่าน 1110]
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร....
วันต่อต้านยาเสพติด คนไทยหัวใจสีขาว โรงเรียนบ้านค้อ สมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 2792]
โรเงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สมเด็จ นำโดยท่านผู้อำนวยการศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน คณะครู นักเรียน และบุคคลากรทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คนไทยหัวใจสีขาว ไปรอบๆหมู่บ้านท่าม....
จาก 700 ผลงานทั่วประเทศ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคมได้รับเลือกผลงาน"เครื่องอัดถ่านแท่ง" ร่วมเข้าค่ายสิ่ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 1146]
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม ได้รับคัดเลือกผลงาน "เครื่องอัดถ่านแท่ง" สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ....
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 5532]
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนให้เป็นกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันสุนทรภู่ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี และในปีนี้ วันสุนทรภู่ตรงกับว....
โรงเรียนหนองบัวใน อบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 952]
โรงเรียนหนองบัวใน นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับการอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกา....
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการยอดเยี่ยม [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 1709]
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนางานในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนบ้าน....
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 1081]
....
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2556 อ่าน 1136]
........
การสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 อ่าน 1242]
การสัมมนาผุูบังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู....
พิธีไหว้ครู โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1995]
พิธีไหว้ครูถือเป็นเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โรงเ....
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1186]
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 Thursday ,June 20,2013 นายสมยศ เพ็งผลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ....
"พิธีไหว้ครู" โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1037]
"พิธีไหว้ครู" โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร....
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2556 อ่าน 1408]
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน โดยการนำของ นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำการศึกษา ปี 2556....
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี2556 โรงเรียนบ้านโพนแพง 13 มิถุนายน 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2556 อ่าน 1147]
....
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 1359]
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 44] กำลังแสดงหน้าที่ 45 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 46] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78