กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2556 อ่าน 1021]
........
การสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 อ่าน 1112]
การสัมมนาผุูบังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู....
พิธีไหว้ครู โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1859]
พิธีไหว้ครูถือเป็นเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โรงเ....
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1049]
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 Thursday ,June 20,2013 นายสมยศ เพ็งผลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ....
"พิธีไหว้ครู" โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 939]
"พิธีไหว้ครู" โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร....
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2556 อ่าน 1284]
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน โดยการนำของ นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำการศึกษา ปี 2556....
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี2556 โรงเรียนบ้านโพนแพง 13 มิถุนายน 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2556 อ่าน 1031]
....
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 1227]
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556....
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 1193]
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖....
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1218]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. 3 ประธานในพิธีร่วมเปิดงาน โครงการโรงเรียนสุจริต(Upright School Project) Created by Supervisor Upit Muanthong....
การกรอกข้อมูลนักเรียนบนเว็บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 980]
การกรอกข้อมูลนักเรียนบนเว็บ เข้าไปที่กาฬสินธุ์ 3 หัวข้อข่าวเด่นประจำวันนี้ เลือกการจัดทำข้อมุลสารสนเทศ ปี 2556 DMC ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 โดย นายศักดิ์ชัย แสนโยธา ลว.4 มิ.ย. 2556 เลือกกรอกข้....
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1129]
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมไหว้ครูตามลำดับ....
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์จัดโครงการอบรม "โรงเรียนสุจริต" (Upright School Project) [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2556 อ่าน 2124]
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต (Upright School Project) ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโคร....
โรงเรียนนาโกวิทยาสูงร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสิินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2556 อ่าน 1337]
โรงเรียนนาโกวิทยาสูงร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสิินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ ให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย....
งานเลี้ยงส่ง-รับ ผอ.เพลินศักดิ์ โทไข่ษร วันที่ 6-7 มิ.ย.2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2556 อ่าน 1550]
งานเลี้ยงส่ง-รับ ผอ.เพลินศักดิ์ โทไข่ษร วันที่ 6-7 มิ.ย.2556....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 44] กำลังแสดงหน้าที่ 45 จากทั้งหมด 77 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 46] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77