อบรมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556 อ่าน 1154]
อบรมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี Wednesday 10 July 2013 Banlaophupanwitaya school Kalasin Primary Educational Service Area Office 3....
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 อ่าน 1665]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด....
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 อ่าน 2359]
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยผอ.ปานทอง สุไชยชิต เป็นประธานเปิดงาน....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 จัดพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 อ่าน 1277]
ท่าน ศน.สนั่น นนทมาตย์ เป็นประธานในพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านกลาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ....
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาคูได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลต้นแบบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 อ่าน 1423]
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาคูได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลต้นแบบ ของโรงเรียนดีประจำตำบล โดยได้รับการประเมินในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เมื่อเวลา 12.00 น.....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 อ่าน 2351]
วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ โดยมี นายอภิเชษฐ์ พาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิน....
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ ผ่านการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 1645]
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และได้รับรองจากคณะกรรมการให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล โดยได้รับมอบ....
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 1363]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ ....
กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 987]
กลุ่มสถานศึกษาที่๘ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ....
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 1175]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 9 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รอง ผอ.สพป.กส.3 นายสุนทรา หันชัยศรี ประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นการระลึกถึ....
พิธีเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ณ สนามโรงเรียนนามนราษฎร์สง [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 1406]
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสื....
โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ร่วมเทศบาล 2 อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2556 อ่าน 1236]
.......
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.56 โรงเรียนบ้านโพนแพง [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 อ่าน 899]
....
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 อ่าน 1199]
.........
การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556 (26 มิถุนายน 2556) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 อ่าน 1403]
โรงเรียนบ้านคุย ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปี 2556 (26 มิถุนายน 2556)....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 43] กำลังแสดงหน้าที่ 44 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 45] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78