โรงเรียนนางามวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์ รับการประเมินโครงการอาหารปลอดภัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2556 อ่าน 1162]
โรงเรียนนางามวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ รับการประเมินโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556....
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2556 อ่าน 1341]
กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2556 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยา....
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ได้เข้าร่วมพิธีสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและแห่เทียนเข้าพรรษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2556 อ่าน 1096]
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ สรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความชำนาญในเรื่อง การทำลวดลายไทย....
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2556 อ่าน 1397]
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2556 ....
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอสมเด็จ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการอาหารปลอดภัยฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2556 อ่าน 1143]
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอสมเด็จ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการอาหารปลอดภัยฯจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์....
ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา 10 พร้อมครอบครัว ทัศนศึกษา จ.จันทบุรี 19-21 ก.ค.56 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2556 อ่าน 954]
....
สพป.กส.เขต3 พบเพื่อนครูกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ณ ห้องประชุมห้วยเตียมรีสอร์ท อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 อ่าน 2420]
สพป.กส.เขต 3 พบเพื่อนครู กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ณ ห้องประชุม ห้วยเตียมรีสอร์ท อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์....
ค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 อ่าน 3000]
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ วัดป่าประชานิมิตร เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได....
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 อ่าน 2290]
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ และจัดกิจกรรมผลงานนักเรียนที่ชนะการปร....
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวต่างชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2556 อ่าน 1258]
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมได้จัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษโดยได้รับเกีรยติจากวิทยากรชาวต่าวชาติจากประเทศออสเตรเลีย Mrs.Sarah Mitchell & Mr.Kevin Mitchell มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสนทนาภ....
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ประชามสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2556 อ่าน 1172]
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้ายยาเสพติด....
การประกวดการระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556 อ่าน 1343]
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม การประกวดการระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวั....
โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู น้อมนำหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2556 อ่าน 1281]
...........
สำนักงานเขตพื้นที่สัญจรพบเพื่อนครู กลุ่มสถานศึกษาที่ 7อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2556 อ่าน 997]
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 พบเพื่อนครู กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ บรรดาเพื่อนครูชา....
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556 อ่าน 1368]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล จัดโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 42] กำลังแสดงหน้าที่ 43 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 44] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78