Banhaejarernwit school group 7 meeting prepare for back to school, Today [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2556 อ่าน 944]
Banhaejarernwit school group 7 kalasin Primary Education Service Area 3, meeting prepare for back to school, Today ....
ประชุมเชิงปฏิบัติการครู"โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง" กลุ่มสถานศึกษาที [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2556 อ่าน 1221]
วันที่ 28 ตุลาคม 2556 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิติการครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มสถานศ....
โรงเรียนนางามวิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะ " วันปิยมหาราช " อำเภอนาคู 23 ตุลาคม 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2556 อ่าน 941]
โรงเรียนนางามวิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะ " วันปิยมหาราช " 23 ตุลาคม2556....
โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ วันปิยมหาราช อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2556 อ่าน 26903]
ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน-นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็น....
โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2556 อ่าน 968]
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง การประเมินต่างๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย ฝากขอบคุณ ค....
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมกับ อบต. บ่อแก้ว จัดงานมหกรรม 3 D กาฬสินธุ์ คนดี รายได้ดี สุขภาพดี วันที่ 7 ตุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2556 อ่าน 868]
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมกับ อบต. บ่อแก้ว จัดงานมหกรรม 3 D กาฬสินธุ์ ดนดี รายได้ดี สุขภาพดี วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ที่สนามโรงเรียนนางามวิทยา....
ประชุมคณะกรรมการศถานศึกษาเครือข่ายหนองบัวพัฒนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 อ่าน 721]
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง เพื่อสรุปผลงานที่ผ่านมาและวางแผนแนวปฏิบัติในภาคเรียนต่อไป เป็นการ "เหลียวหลัง แลหน้า การจัดการศึกษาหนอ....
โรงเรียนบ้านโนนศาลา รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง" ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 อ่าน 781]
โรงเรียนบ้านโนนศาลา รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง" ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556....
โรงเรียนคำเม็กวิทยา และโรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนร [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2556 อ่าน 834]
โรงเรียนคำเม็กวิทยา และโรงเรียนหนองแห้วคุรุราษรษฎร์บูรณะ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง....
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการจัดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556 อ่าน 756]
ารประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการจัดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง....
โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 9 "กุฉินารายณ์เกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556 อ่าน 712]
โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 9 "กุฉินารายณ์เกมส์" โดยมีการจัดขบวนแห่ร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นำโดย....
พิธีเปิดการแข้งขันกีฬานักเรียน สพป.กส. 3 \ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556 อ่าน 785]
พิธีเปิดการแข้งขันกีฬานักเรียน สพป.กส. 3 ....
โรงเรียนนางามวิทยาจัดงานมุทิตาจิต แด่คุณครูปรีชา จิตปรีดา คุณครูบรรจง จิตระวัง และคุณวรวิทย์ โสนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2556 อ่าน 561]
โรงเรียนนางามวิทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่คุณครูปรีชา จิตปรีดา คุณครูบรรจง จิตระวัง และคุณวรวิทย์ โสนาคู เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556....
โรงเรียนนางามวิทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ คุณครูปรีชา จิตปรีดา คุณครูบรรจง จิตระวัง และคุณวรวิทย์ โสนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2556 อ่าน 834]
โรงเรียนนางามวิทยา จัดงานมุทิตาจิตแด่ คุณครูปรีชา จิตปรีดา คุณครูบรรจง จิตระวังและคุณวรวิทย์ โสนาคู เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556....
"วันเกียรติยศของผู้ให้ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ" สมาคมครูอำเภอนามนและกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ณ โรงเรียนนามนรา [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2556 อ่าน 1150]
สมาคมครูอำเภอนามนและกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ได้จัดงาน "วันเกียรติยศของผู้ให้ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ" ณ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณและอำลาผู้ทรงคุณค่าที่ทำประโยชน์ให้แก่ทางราชการในวั....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 32] กำลังแสดงหน้าที่ 33 จากทั้งหมด 74 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 34] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74