โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาที่1อำเภอห้วยผึ้งเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่าย พร [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2557 อ่าน 1225]
เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาที่1อำเภอห้วยผึ้งเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่าย พรมบุรีลักขโณ อำเภอห้วยผึ้ง กิจกรรมต่างๆดำเนินการไปได้ด้ว....
โรงเรียนนางามวิทยา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวแสงตะวัน อ.นาคู จ.กาฬสิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2557 อ่าน 1094]
โรงเรียนนางามวิทยา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวแสงตะวัน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 3-4 มีนาคม 2557....
ทัศนศึกษานอกสถานที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2557 อ่าน 2139]
ทัศนศึกษานอกสถานที่....
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่าย-พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 อ่าน 1898]
...กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ....
โรงเรียนนางามวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2557 อ่าน 1046]
โรงเรียนนางามวิทยา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557....
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (สำรอง) โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง กลุ่ม 7 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2557 อ่าน 1013]
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (สำรอง) โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2557 ....
โครงการสอบยอดคนสมองเพชร อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2557 อ่าน 2650]
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาคู กลุ่มสถาศึกษาที่ 2 จัดสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านเรียนในโครงการสอบยอดคนสมองเพชร อำเภอนาค....
เชิญท่านผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านชมการแสดงโปงลางเคียงเดือน โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง วันที่ 1 มี.ค 57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2557 อ่าน 1236]
ชมการแสดงโปงลางเคียงเดือน โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ชิงถ้วยพระราชทานประเภท ข. (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี) ในงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 1....
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 อ่าน 1556]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์....
ขอแสดงความยินดีกับความภาคภูมิใจ..และ ความสำเร็จ ของบุคลากร ร.ร.นามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557 อ่าน 1635]
ขอแสดงความยินดีกับความภาคภูมิใจ..และ ความสำเร็จ ของครู Obec Awards ของบุคลากร ร.ร.นามนราษฎร์สงเคราะห์ 2 ท่าน คือ 1) นางสุภิญญา คำตา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับ....
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี(สำรอง) ๕๖ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2557 อ่าน 1080]
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี(สำรอง) ๕๖ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดงสวางวรวิทย์....
โรงเรียนนางามวิทยา ทัศนศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ 17- 19 ก.พ. 57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2557 อ่าน 1223]
โรงเรียนนางามวิทยา ทัศนศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง 17-19 ก.พ.57....
โรงเรียนบ้านโนนศาลา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคูจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2557 อ่าน 1355]
โรงเรียนบ้านโนนศาลา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคูจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ....
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2557 อ่าน 1003]
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ....
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2557 อ่าน 1335]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 30] กำลังแสดงหน้าที่ 31 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 32] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78