พิธีเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 874]
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศ....
พิธีเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 1043]
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งโรงเรี....
โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2557 อ่าน 759]
....
โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 1051]
ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี และวันนี้ยังเป็น....
เล็กๆน้อยๆ จาก วันต่อต้านสารเสพติด 26 มิ.ย.57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 1015]
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา....
นักเรียนชั้น ป.4 - 6 เรียนรู้ที่ลานอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 26 มิ.ย. 57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 945]
ผู้บริหาร/คณะครูนำนักเรียนชั้น ป.4 - 6 เรียนรู้ที่ลานอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 26 มิ.ย. 57....
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 866]
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้....
งานวันสุนทรภู่และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสังคมพัฒนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 911]
....
กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 1242]
วันนี้ คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลาง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บ้านกลาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (รู้สึกเป็นเกียรติค่ะ ท่าน ผอ.เอกรินทร์ รุ่งแสง เป็นตากล....
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 อ่าน 1346]
การประชุม สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอนาคู....
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2557 อ่าน 2410]
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ขอต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองจระเข้เรือ....
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมครู2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2557 อ่าน 1355]
ร.ร. นามนราษฎร์สงเคราะห์ โดยท่าน ผอ.วัลภา จำปาลี ได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมครู2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากา....
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2557 อ่าน 1127]
....
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ จัดค่ายเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมนักเรียน สู่วิถึชีวิตแบบพอเพียง [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2557 อ่าน 981]
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ร่วมกับ ร.ร.บ้านดงมัน และร.ร.หนองบัวทองวิทยาเสริม จัดกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมนักเรียน สู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ วัดสมสะอาดใต้ ....
รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้โครงงานอาชีพฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2557 อ่าน 1064]
โรงเรียนคำบงพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้โครงงานอาชีพฯ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 26] กำลังแสดงหน้าที่ 27 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 28] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78