สภ.นาคู ออกให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎจราจร ณ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 อ่าน 1085]
.......
โรงเรียนหนองบัวใน สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2557 อ่าน 1327]
โรงเรียนหนองบัวใน สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบัวและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน มีชุมชนร่วมขบวน ๘ หมู่บ้าน และ ๔ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ กรก....
คณะครู นักเรียนโรงเรียนนางามวิทยาร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาที่วัดบ้านนางาม 10 กรกฎาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2557 อ่าน 777]
....
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 890]
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา....
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนางามวิทยา 7 กรกฎาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 อ่าน 889]
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนางามวิทยา 7 กรกฎาคม 2557....
English camp 2014 5-6 and 19-20 2014 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2557 อ่าน 1028]
English camp 2014 5-6 and 19-20 2014 จัดขึ้นที่โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา โดยมีโรงเรียนร่วม โรงเรียนเหล่าภูพาน โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ....
English Camp กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2557 อ่าน 854]
English Camp กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู....
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. นาคู.ให้ความรู่้เรื่องยาเสพติดและกฎหมายจราจรที่โรงเรียนนางามวิิทยา 4 กรกฎคม 255 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2557 อ่าน 951]
....
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับด้วยกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลู [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2557 อ่าน 982]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับด้วยกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ อำเภอห้วยผึ้ง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 893]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ....
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 839]
....
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 848]
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อ. นาคู 1 กรกฎาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านชาด....
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 1028]
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557....
พิธีเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 845]
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศ....
พิธีเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 1016]
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งโรงเรี....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 25] กำลังแสดงหน้าที่ 26 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 27] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78