โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับด้วยกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลู [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2557 อ่าน 664]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับด้วยกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ อำเภอห้วยผึ้ง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 553]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ....
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 530]
....
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 532]
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อ. นาคู 1 กรกฎาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านชาด....
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 698]
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557....
พิธีเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 504]
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศ....
พิธีเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 658]
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งโรงเรี....
โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2557 อ่าน 427]
....
โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 690]
ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี และวันนี้ยังเป็น....
เล็กๆน้อยๆ จาก วันต่อต้านสารเสพติด 26 มิ.ย.57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 617]
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา....
นักเรียนชั้น ป.4 - 6 เรียนรู้ที่ลานอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 26 มิ.ย. 57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 558]
ผู้บริหาร/คณะครูนำนักเรียนชั้น ป.4 - 6 เรียนรู้ที่ลานอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 26 มิ.ย. 57....
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 523]
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้....
งานวันสุนทรภู่และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสังคมพัฒนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 575]
....
กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 761]
วันนี้ คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลาง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บ้านกลาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (รู้สึกเป็นเกียรติค่ะ ท่าน ผอ.เอกรินทร์ รุ่งแสง เป็นตากล....
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 อ่าน 811]
การประชุม สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอนาคู....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 23] กำลังแสดงหน้าที่ 24 จากทั้งหมด 75 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 25] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75