English camp 2014 5-6 and 19-20 2014 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2557 อ่าน 185]
English camp 2014 5-6 and 19-20 2014 จัดขึ้นที่โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา โดยมีโรงเรียนร่วม โรงเรียนเหล่าภูพาน โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ....
English Camp กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2557 อ่าน 145]
English Camp กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู....
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. นาคู.ให้ความรู่้เรื่องยาเสพติดและกฎหมายจราจรที่โรงเรียนนางามวิิทยา 4 กรกฎคม 255 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2557 อ่าน 100]
....
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับด้วยกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลู [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2557 อ่าน 143]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับด้วยกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ อำเภอห้วยผึ้ง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ....
อบรมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ๖๐ ชั่วโมง โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓ กับโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 อ่าน 164]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓ และโรงเรียนบ้านหนอขอนแก่นโดยนายประดาบชัย ตุระซอง และนายณรงค์ กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ๖๐ ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนทั้ง ....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 167]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ....
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 115]
....
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 106]
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อ. นาคู 1 กรกฎาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านชาด....
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 97]
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557....
พิธีเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 104]
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศ....
พิธีเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 88]
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งโรงเรี....
โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2557 อ่าน 63]
....
โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 125]
ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี และวันนี้ยังเป็น....
เล็กๆน้อยๆ จาก วันต่อต้านสารเสพติด 26 มิ.ย.57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 85]
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา....
นักเรียนชั้น ป.4 - 6 เรียนรู้ที่ลานอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 26 มิ.ย. 57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 84]
ผู้บริหาร/คณะครูนำนักเรียนชั้น ป.4 - 6 เรียนรู้ที่ลานอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 26 มิ.ย. 57....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 54 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54