"Mother's Day, 12 August 2015" [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2558 อ่าน 10635]
"Mother's Day, 12 August 2015" at banlaophupanwitaya school. โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา กลุ่ม 9 สพป.กส.3....
การแปลงไฟล์ PDF TO WORD [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2558 อ่าน 1862]
การแปลงไฟล์ PDF TO WORD....
โรงเรียนนางามวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภูู่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2558 อ่าน 10470]
โรงเรียนนางามวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภูู่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558....
วันภาษาไทยแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 อ่าน 1058]
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย....
โรงเรียนนางามวิทยา ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดบ้านนางาม 28 กรกฎาคม 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 823]
โรงเรียนนางามวิทยา ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดบ้านนางาม 28 กรกฎาคม 2558....
การนิเทศ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงาน ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2558 อ่าน 1138]
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา....
โรงเรียนนางามวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 2 กรกฎาคม 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2558 อ่าน 876]
โรงเรียนนางามวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 2 กรกฎาคม 2558....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน จัดพิธีทวนคำปฏิญาณสวนสนาม ลูกเสือ-เนตนารี (วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสืือแห [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2558 อ่าน 1089]
ด้วยกลุ่มสถานศึกษาที่7 อำเภอนามน จัดพิธีทวนคำปฏิญาณสวนสนาม ลูกเสือ-เนตนารี(วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสืือแห่งชาติ)1 กรกฎาคา 2558 ณ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที....
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2558 อ่าน 964]
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558กลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ณ โรงเรียนมหาไขยโคกกว้างวิทยา ดร. ดำรง มูลป้อม เป็นประธานในพิธี....
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปี๒๕๕๘ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 อ่าน 1053]
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปี๒๕๕๘....
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 อ่าน 1185]
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘....
การเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 อ่าน 2183]
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (....
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมกับชาวบ้านดอนศิลา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐิจพอเพียง กิจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 อ่าน 884]
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมกับชาวบ้านดอนศิลา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเ่ด่นระดับจังหวัด ปี 2558....
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2558 อ่าน 1098]
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2558 กลุ่มสถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 ....
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2558 อ่าน 1441]
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคระาห์ ได้จัดพิธีไห้วครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมระลึกถึงบุญคุณของครูอย่างมาก และอีกกิจกรรมหนึ่งของทางโรงเรียนยังได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรี....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 17] กำลังแสดงหน้าที่ 18 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78