คณะผู้บริหาร และบุคลากร สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายพระเพลิงพร [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2560 อ่าน 985]
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๑.๐๐ น. ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และ คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างฯ บุคล....
สพป.กาฬสิืนธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 อ่าน 1088]
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสิ....
สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ จัดพิธีถวายความจงรักภักดี และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 อ่าน 1152]
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ จัดพิธีถวายความจงรักภักดี และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ รวมใจคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด ให้มีค....
ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีมอบบ้านนักเรียน โครงการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 อ่าน 1253]
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนาย....
มอบถวายกัณฑ์เทศน์ สมทบทุนสร้างพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 อ่าน 1321]
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมด้วย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะฯ นำกัณฑ์เทศน์ถวาย ในงานเทศน์มหาชาติมหากุศล เพื่อสมทบท....
การประชุมวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการยกร [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 อ่าน 1375]
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการยกร....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2560 อ่าน 1214]
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.๑๐ ณ หอประชุมที่ว....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นดาวเรือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2560 อ่าน 1233]
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมด้วย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ดร.ปิยพงษ์ สุ่มมาตย์ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลา....
โครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" ณ ร.ร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 อ่าน 1407]
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" ณ ร.ร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา โดยมี ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา ....
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 อ่าน 1658]
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ "พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Communit....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ทำบุญทอดถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดหนองอีบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 อ่าน 1143]
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สืบทอดพระศาสนาพุทธ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อช....
ผอ.สพป. กาฬสินกธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรม "นำศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษา ปลูกกล้วยน้ำว้า ดำนา กินข้าวป่า" [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 อ่าน 972]
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "นำศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษา ปลูกกล้วยน้ำว้า ดำนา กินข้าวป่า" ณ ร.ร.ชุมชนยอดแกงส....
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร สังกัด กลุ่มสถานศึกษาที่ ๕ อ.กุฉินารายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 อ่าน 999]
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการรู บุคลากร สังกัด กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๕ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิ....
การประชุม "โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โซนภูพาน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 อ่าน 2083]
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๑๐ โซนภูพาน ณ โรงเรียนบ้าน....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เยี่ยมชมให้กำลังใจการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นักเรียน โครงการ "โรงเรียนดีประจำตำบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 อ่าน 1001]
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสืนธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครุ นักเรียน ในโครงการ "โรงเรียนดีประจำตำบล....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82