สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการชุมนุมยุวกาชาด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2552 อ่าน 51102]
สพท. กาฬิสินธุ์ เขต ๓ ส่งยุวกาชาด ร.ร.นาคูพัฒนา กรป. กลางอุปถัมภ์ เข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ....
ข้าราชการพลเรือน สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ป [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2552 อ่าน 49894]
นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาฬสินธุ์ ....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตามคำรับรอง ปี 52 จุดภาคใต้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2552 อ่าน 49659]
........
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำโปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2552 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2552 อ่าน 49733]
........
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัตินโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2552 อ่าน 48751]
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เตรียมความพร้อมโดยการจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัตินโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี แก่สถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนสมเด็จเทคโนโลย....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2552 อ่าน 48579]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำโปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2552 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2552 อ่าน 50446]
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำโปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2552....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการกาฬสินธุ์ อยู่ดี มีสุข [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2552 อ่าน 50191]
นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการกาฬสินธุ์ อยู่ดี มีสุข ซึ่งมีนายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมนางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากา....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2552 อ่าน 50392]
นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผลการเรียนของนักเรียน ร.ร.ในสังกัดพร้อมคณะบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ร.ร.เขาวงวิทยา, วันที่ ....
นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ ๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2552 อ่าน 50052]
นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รองผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมนายชัยรัช ไทยดำรงเดช นายอำเภอนามน เป็นประธานเปิดโครงการฯ, นายประเสริฐ บุญเรือง....
การประชุมพัฒนาโปรแกรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2552 อ่าน 50158]
การประชุมพัฒนาโปรแกรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2552 อ่าน 49665]
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการบริหาร และการจัดการศึกษา ซึ่งมีนางพวงมณี ชัยเสรี ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธาน พร....
ร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ปีงบ พ.ศ.2552 และการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโรงเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2552 อ่าน 49310]
.......
งานชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2552 อ่าน 50012]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ค่ายบุรีพรหมลักขโณ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์....
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2552 อ่าน 50222]
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในมหามงคลวโรกา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 79] กำลังแสดงหน้าที่ 80 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 81] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82