การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2552 อ่าน 49358]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ สำนักงานจุดช....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีค [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2552 อ่าน 49635]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร หน.กลุ่ม หน.หน่วย บุคลากร สังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้ตรวจรับฟังรายงานการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕....
ยินดีต้อนรับ นางสุนีย์ เศรณีวิจัยกิจการ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.และคณะติดตามภาคสนามตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2552 อ่าน 49290]
ยินดีต้อนรับ นางสุนีย์ เศรณีวิจัยกิจการ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.และคณะติดตามภาคสนามตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชุมสัมมนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2552 อ่าน 49425]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2552 อ่าน 50123]
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธี "วันฉัตรมงคล" [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2552 อ่าน 49437]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธี "วันฉัตรมงคล" ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เร่งรัด...ดำเนินการประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2552 อ่าน 49766]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนโยบาย และแผน ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการ....
ด่วน...สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2552 อ่าน 49143]
ตามที่ สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(เดิม) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ประกาศรายชื่อผู้มีส....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2552 อ่าน 49745]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครู โครงการ "คืนครุให้นักเรียน" เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงา....
ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการบรรพชาสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2552 อ่าน 48127]
ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน พร้อมทั้ง นายบดินทร์ สุทธะมา และคณะ ทั้งนี้ นางบุญหนา บุญเรือง ผอ.ร.ร....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าคอมพิวเตอร์ และมอบประตูโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2552 อ่าน 49729]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าป่าคอมพิวเตอร์ และมอบประตูโรงเรียน "โครงการบ้านเกิดโรงเรียนเก่า" ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ณ อาคารเอนกประสง....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมสืบสานประเพณ๊ไทย "วันสงกรานต์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2552 อ่าน 49728]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคากร ในสังกัด คณะกรรมการเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ล ฯ ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2552 อ่าน 48414]
เมื่อวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะฯ ร....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ผอ.สพท. กส. ๓ คนใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2552 อ่าน 49430]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ คนใหม่ พร้อมคณะ เดินทางมาถึง สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร สังกัด สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานสังสรรค์รับ - ส่ง ผู้บริหารฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552 อ่าน 50395]
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ สพท .กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องด้วยนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพท.กส. ๓ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งทางสังกัด สพท.ร้อยเอ็ด ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 77] กำลังแสดงหน้าที่ 78 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 79] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81