สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2551 อ่าน 51130]
.......
ประชุมคณะกรรมการและผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อนำเสนอผลงาน พร้อมตัดสินและมอบรางวัล การประกวด ANIMATION [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2551 อ่าน 2715]
.......
การอบรมพัฒนาครูตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2551 อ่าน 51416]
วันที่ 12 - 19 ก.ย. 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้จัดอบรมพัฒนาครูตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551....
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน Animation Callange Award 2008 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2551 อ่าน 51900]
.......
การประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2551 อ่าน 50799]
.......
สพท.กส.3 พัฒนาระบบให้บริการ online [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 51081]
.......
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 75] กำลังแสดงหน้าที่ 76 จากทั้งหมด 76 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76